PepsiCo i Schneider Electric z pierwszą w branży spożywczej inicjatywą na rzecz zerowej emisji w łańcuchu wartości

Fot. rawpixel.com / pl.freepik.com

PepsiCo i Schneider Electric, wiodący światowy konsultant w zakresie zakupów energii odnawialnej dla przedsiębiorstw, przedstawiają pep+ REnew – pierwszą w branży spożywczej inicjatywę mającą na celu zwiększenie dostępu do odnawialnej energii elektrycznej w ramach całego łańcucha wartości. Umożliwi to realizację długofalowego celu PepsiCo, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2040 roku.

Współpraca firm ma na celu przyspieszenie wprowadzania źródeł odnawialnej energii elektrycznej oraz stworzenie bardziej odpornego i wydajnego pod względem emisji dwutlenku węgla systemu działania w ramach transformacji PepsiCo Pep+ (PepsiCo Positive). 

Program pep+ REnew ma dwa podstawowe cele: 

  • edukowanie partnerów w łańcuchu wartości firmy PepsiCo w zakresie możliwości wyboru energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
  • przyspieszenie przejścia na energię elektryczną z OZE poprzez zawieranie umów zakupu energii elektrycznej (PPA) i innych opcji zakupu energii ze źródeł odnawialnych.  

– Uruchomienie programu pep+ REnew bezpośrednio wspiera nasz ambitny cel, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto w całym naszym łańcuchu wartości do 2040 r., a więc o dekadę wcześniej niż przewiduje to Porozumienie Paryskie. Zerowa emisja netto nie jest możliwa bez podjęcia odważnych działań klimatycznych przez naszych partnerów w łańcuchu wartości. Dzięki programowi pep+ REnew będziemy ich zachęcać do ograniczenia emisji w zakresie 2 poprzez zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co pomoże nam osiągnąć nasze własne cele w zakresie 3 (emisje generowane przez dostawców i partnerów w łańcuchu wartości) – mówi Jim Andrew, Chief Sustainability Officer w PepsiCo.

Program powstał, aby móc sprostać wyzwaniom, przed jakimi staje wiele małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Często brakuje im wiedzy na temat mechaniki transakcji związanych z energią elektryczną ze źródeł odnawialnych lub wskazówek, jak poruszać się wśród zawiłości umów PPA. PepsiCo i Schneider Electric wspólnie wyeliminują te bariery.

W ramach pierwszego etapu pep+ REnew PepsiCo zaprasza partnerów z łańcucha wartości do składania wniosków o uczestnictwo w programie. Celem jest finalizacja pierwszych umów PPA do końca 2022 roku. 

– Nasze partnerstwo z PepsiCo dąży do zwiększenia udziału i mocy odnawialnej energii elektrycznej w sieciach energetycznych na całym świecie, poprzez umożliwienie szerszego dostępu do OZE na szeroką skalę. To bardzo potrzebny krok w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich – mówi Steve Wilhite, Prezes Schneider Electric Energy & Sustainability Services. 

Schneider Electric do tej pory doradzał przy zakupie ponad 150 kontraktów PPA na skalę przemysłową w Ameryce Północnej, Europie, Indiach, Australii i Ameryce Łacińskiej na łączną moc ponad 11 tys. megawatów energii wiatrowej i słonecznej. Zespół ekspertów Schneider Electric w dziedzinie energii odnawialnej ułatwia wieloetapowy proces wyboru projektów, aby przyspieszyć postępy dostawców w zakresie zagregowanych zakupów energii odnawialnej. Program realizowany jest w ramach sieci NEO Network™ Schneider, globalnej platformy współpracy i społeczności stworzonej w celu przyspieszenia procesu podejmowania decyzji dotyczących energii odnawialnej i dekarbonizacji.

pep+ to kompleksowa strategia firmy PepsiCo, w której zrównoważony rozwój i ludzie znajdują się w centrum działań mających na celu wdrażanie i planowanie pozytywnych zmian na rzecz planety. Firma przeszła już na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na piętnastu rynkach – w tym w USA i w Meksyku (pierwszy i drugi co do wielkości rynek firmy) – dążąc do osiągnięcia celu, jakim jest pełne wprowadzenie energii elektrycznej z OZE w swojej bezpośredniej działalności do roku 2030.


Schneider Electric