PERN w marcu zakończy budowę zbiorników w Adamowie

    Dwa stutysięczne zbiorniki na ropę naftową budowane dla PERN „Przyjaźń” w Adamowie przeszły pomyślnie próby szczelności i zostały odebrane przez Urząd Dozoru Technicznego. Pozostałe prace zostaną zakończone w marcu 2011.

    Próby wytrzymałości i szczelności polegają na wypełnieniu zbiorników oraz przestrzeni między płaszczami wodą do maksymalnego poziomu. Ze względu na duże zapotrzebowanie wody (ok. 120 tys. m³), jak również konieczność zachowania warunków technicznych i wykonania serii niezbędnych pomiarów – cała operacja trwała ok. dwóch miesięcy i została zakończona 6 września. Pozostałe roboty budowlane mają być zakończona w marcu 2011.

    Nowe stutysięczniki nie tylko zwiększą zdolności magazynowane spółki ale też uelastycznią prowadzenia ruchu technologicznego, co w efekcie wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji.

    Konstrukcje zbiorników V – 100 tys.m³ z podwójnym płaszczem, podwójnym monitorowanym dnem, dodatkowymi systemami p.poż. oraz monitoringiem wizyjnym należą do najnowocześniejszych na świecie.