Pewnymi krokami w stronę Zielonego Ładu: jakie możliwości daje inteligentna transformacja?

  Fot. rawpixel.com - www.freepik.com

  Europejski Zielony Ład jest nie tylko zbiorem inicjatyw i planem działań, których celem ma być osiągnięcie przez nasz kontynent neutralności klimatycznej do 2050 roku. To przede wszystkim zwrot w myśleniu, za którym idą poważne zmiany w europejskiej strukturze przemysłowej. Przesunięcie gospodarek w stronę zielonej energii i odpowiedzialnego podejścia do jej wykorzystywania będzie stanowić historyczną transformację społeczno-gospodarczą. Można założyć, że najważniejszym zadaniem XXI wieku. Jak wyzwania klimatyczne i środowiskowe, przed którymi stoimy, przekształcić w możliwości?

  Europejska gospodarka znalazła się w momencie, w którym potrzebuje zdecydowanego impulsu do zmian. Z jednej strony zauważalny jest spadek udziału przemysłu wobec pozostałych podstawowych sektorów gospodarki – dziś wkład produkcji stanowi mniej niż 15 proc. PKB UE, podczas gdy jeszcze trzy dekady temu były o 5 p.p. wyższy. Z drugiej strony Europa straciła w dużej mierze status światowej potęgi w innowacjach i spadła jej konkurencyjność, co podkreślono choćby w raporcie McKinsey Global Institute.

  Na szczęście Europa nadal dysponuje wieloma składowymi, które na nowo mogą pobudzić drzemiącą w niej siłę w obszarze transformacji energetycznej i klimatu. Posiadamy ogromną wiedzę inżynieryjną, wystarczające środki finansowe oraz – co ważne – wyraźną polityczną wolę do zmian. Nasz kontynent wciąż odgrywa dominującą rolę w zakresie inwestycji w zielone technologie na najwyższym światowym poziomie. Warto wspomnieć o ekspertach z sektora energetycznego czy zarządzania energią, producentach turbin, gospodarce o obiegu zamkniętym czy nowoczesnym przemyśle samochodowymprzypomina Adam Lizończyk, Wiceprezes Pionu Power System na klaster Europy Środkowo-Wschodniej w Schneider Electric.

  Liczy się współpraca

  Zgodnie z szacunkami dokonanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.) w ramach całej Wspólnoty to koszt dodatkowych 350 mld euro rocznie. Zielona rewolucja obejmująca dekarbonizację europejskiej gospodarki stanowi ogromne wyzwanie wymagające dużego kapitału oraz zasobów. Dlatego teraz – bardziej niż kiedykolwiek – kluczowe znaczenie powinna mieć współpraca firm, rządów i społeczności.

  Komisja Europejska w ramach realizacji założeń Zielonego Ładu zakłada m.in. wykorzystanie potencjału partnerów międzynarodowych w celu poprawy światowych norm środowiskowych. Jednym z takich partnerów, który pomaga organizacjom przygotować się do długoterminowej transformacji i zbudować bardziej odporną, cyfrową i zamożną Europę, jest Schneider Electric. Zrównoważony rozwój, wpisany w strategię firmy, dotyczy nie tylko organizacji (wyróżnienie „Najbardziej Zrównoważona Firma 2021” przyznane przez Corporate Knights), ale również jej interesariuszy. Schneider Electric uruchomił pierwsze na świecie usługi doradcze w zakresie działań na rzecz klimatu i dekarbonizacji łańcucha dostaw, z których korzystają wiodące europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe.

  Nawet rozdzielnica może być eko

  – Dysponujemy fachową wiedzą, odpowiednimi zasobami oraz zaawansowanymi narzędziami, aby wspierać inne podmioty w dążeniu do realizacji celów klimatycznych. Nasze rozwiązania oparte o zaprojektowaną i wdrażaną przez nas inteligentną infrastrukturę EcoStruxure oferują konkretne mierzalne rezultaty. To oszczędność czasu i wykorzystywanej energii do 80 proc., a także ograniczenie śladu węglowego nawet o połowę – podkreśla Adam Lizończyk ze Schneider ElectricWielka transformacja zaczyna się od pozornie niewielkich, ale znaczących zmian, co potwierdza opracowana przez nas ekologiczna technologia konstrukcji rozdzielnic średniego napięcia SM AirSeT. Nowe urządzenie wykorzystuje czyste powietrze zamiast szkodliwego gazu cieplarnianego SF6. Wdrożenie to stanowić będzie w najbliższych latach jeden z istotnych elementów wielkiej rewolucji energetycznej.

  Gaz SF6, czyli sześciofluorek siarki, jest wciąż powszechnie używany w urządzeniach elektrycznych wykorzystywanych do zasilania sieci energetycznych i instalacji przemysłowych. Ten związek chemiczny ma duży wpływ na tworzenie zjawiska efektu cieplarnianego, co sprawia, że nie jest przyjazny dla środowiska. Co za tym idzie, niezbędne w przyszłości powinno być ograniczanie jego użycia. Technologia zaprojektowana i stworzona przez Schneider Electric, polegająca na wykorzystaniu czystego powietrza zamiast gazu cieplarnianego SF6, została doceniona przez Innovation for Cool Earth Forum (ICEF). Znalazła się wśród 10 najważniejszych innowacji 2020 roku w obszarze energii i troski o lepszy klimat. To właśnie ta technologia zostanie wykorzystana w nowym typie rozdzielnic średniego napięcia o nazwie SM AirSeT.

  Cel, jaki przyświeca Schneider Electric, czyli łączenie postępu i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich, w pełni wpisuje się w cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest sprawiedliwa i inkluzywna, a przede wszystkim ekologiczna transformacja.

  McKinsey Global Institute: Innovation in Europe

  Europejski Bank Inwestycyjny


  Schneider Electric