Pięć innowacji dla nowoczesnych magazynów

Wraz ze wzrostem rozmiarów i znaczenia magazynów oraz centrów dystrybucyjnych, aby nadążyć za zapotrzebowaniem, niezbędne jest stosowanie nowych technologii takich, jak wózki widłowe z podwyższonym zasięgiem. Źródło: The Raymond Corporation Era

Handel elektroniczny stale się rozwija, a telematyka i automatyzacja pomagają nadążać za rozwojem rynku sprzedawców i konsumentów, szczególnie w tym sektorze.

Era cyfrowa zmieniła sposób, w jaki konsumenci robią zakupy, a sprzedawcy sprzedają swoje produkty. W miarę rozrastania się rynku handlu internetowego, zmienia się też sposób funkcjonowania magazynów, centrów dystrybucji i ich łańcuchów dostaw. Ta ogromna zmiana na rynku wpływa również na rodzaj produktów i usług oferowanych przez producentów.

Zjawisko sprzedaży internetowej spowodowało transformację rynku w postaci szybszego czasu reakcji i niższych kosztów dostawy. Aby sprostać tym wymaganiom i wspierać potrzeby kolejnego pokolenia konsumentów, inwestycja w nowe technologie ma znaczenie fundamentalne. Jak widać na przykładzie badań Zebra Technologies: Warehouse Vision 2020 Global Survey, magazyn przyszłości musi wykorzystywać współpracujące ze sobą technologie, tworzące zintegrowaną sieć. Kluczowe innowacje tworzące wyższy poziom cyfrowej integracji i rozwoju obejmują takie dziedziny, jak: dane i ich analiza, technologie, w które możemy ubrać pracownika, technologia rozpoznawania głosu, alternatywne rozwiązania energetyczne, wózki widłowe z podwyższonym zasięgiem i automatyzacja.

Ponieważ magazyny i centra dystrybucyjne starają się dotrzymać kroku wymaganiom rynku, to właśnie adaptacja i implementacja tych pięciu elementów będzie miała fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorstw.

1. Integracja systemów telematycznych

Krótszy czas spędzony na pokonywaniu dystansów między stanowiskami roboczymi oznacza dłuższy czas właściwej pracy pojazdów. Regularnie wykonywana konserwacja pojazdów była kiedyś powszechną praktyką w magazynach, pozwalającą na uniknięcie nieoczekiwanych awarii. Teraz producenci mogą nawet wyprzedzić wystąpienie potencjalnych problemów związanych z pojazdami, w ramach predykcyjnego utrzymania ruchu. Dzięki postępowi technologicznemu wiemy, kiedy konieczna jest konserwacja. Systemy telematyczne monitorują parametry operacyjne w czasie rzeczywistym i w normalnych godzinach pracy, dzięki czemu magazyny mogą korzystać z konserwacji predykcyjnej, aby określić, kiedy pojazd jest gotowy do pracy, mając przy tym pewność, że zawsze znajduje się on w dobrej kondycji.

Utrzymanie predykcyjne może wykryć nieefektywność działania pojazdu, zanim jego przyczyna stanie się to problemem lub spowoduje przestój. Zebrane razem dane pochodzące z systemów telematycznych mogą uwidocznić usterkę pojazdu lub wykazać nieefektywną pracę jego operatora. Te odkrycia mogą prowadzić do poprawy niezawodności i efektywności procesów. Zmiany te zwiększają odpowiedzialność operatora, zmniejszają uszkodzenia floty pojazdów i produktów oraz minimalizują ryzyko. Te czynniki to wszystkie kluczowe składowe niezbędne do zwiększenia wydajności we współczesnym, zatłoczonym środowisku magazynowym.

Systemy telematyczne to zaledwie początek. Narzędzia do gromadzenia danych i ich analizy będą miały coraz większe znaczenie i będą przedstawiały coraz większą wartość, ponieważ zintegrowana dzięki nim technologia daje magazynom lepszy wgląd w działanie floty, w celu sprostania wymaganiom i oczekiwaniom rynku sprzedaży elektronicznej. Systemy telematyczne, dzięki możliwości wglądu, pełnią obecnie istotną rolę w monitorowaniu działań operatora, zmniejszaniu uszkodzeń floty pojazdów i produktów oraz informowaniu o potrzebach związanych z utrzymaniem floty – pomagając fabrykom na lepsze funkcjonowanie i mądrzejsze zarządzanie. We współczesnym środowisku magazynowym zastosowanie systemów telematycznych stało się wręcz obowiązkowe.

2. Zaawansowana technologia kompletacji zamówień

Zwiększony wzrost jednostek magazynowych SKU zmusza magazyny do przyjrzenia się bieżącym operacjom kompletacji, zgodnie z ogólną zasadą, według której 80% zapotrzebowania klientów narzuca 20% szybko zmieniającego się SKU. W związku z tym producenci sprzętu do wózków widłowych oferują rozwiązania pozwalające na zwiększenie dostępu do produktów znajdujących się na drugim – a czasem trzecim – poziomie półek w magazynie.

Technologia Pick-to-Light wykorzystuje kolorowe światła LED, aby wskazać, które produkty są gotowe do pobrania i / lub umieszczenia w magazynie, umożliwiając operatorom szybkie i pewne przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego, dzięki łatwym do śledzenia wskaźnikom wizualnym. Technologia ta pozwala również na adaptację do zmian wielkości przedziałów na półkach, redukuje błędy kompletacji i maksymalizuje wydajność operatorów. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność tej technologii, przewiduje się, że wzrost rynku pick-to-light wyniesie 57% do 2023 r.

Ze względu na zwiększone wymagania odnośnie kompletacji zamówień, producenci sprzętu integrują ową technologię w pojazdach, aby jak najefektywniej wykorzystać pracę operatora. Systemy Pick-to-Light współpracują z innymi technologiami zarządzania zasobami, takimi jak systemy zarządzania magazynem i wybieranie głosowe oraz skanowanie, w celu dalszego zwiększenia wydajności.

Rozwiązania wybierania głosowego wykorzystują dane do tworzenia zadań dla operatorów. Konsekwentny dialog między systemem, a operatorem to kolejna strategia, która poprawia dokładność i szybkość kompletacji. Gdy te możliwości są zintegrowane, operacje są bardziej wydajne, a uszkodzenia produktu mogą zostać zredukowane.

3. Wyższe wózki podnośnikowe

Wraz ze wzrostem SKU rośnie zapotrzebowanie na większe magazyny. Ze względu na problemy z lokalizacją lub koszt rozbudowy wszerz, wiele placówek obrało strategię pionowej rozbudowy budynków, jako najszybszą i najbardziej ekonomiczną opcję.

Dzięki zwiększonym możliwościom składowania w wyższych obiektach, przestrzeń może być wykorzystana optymalnie, i można przechowywać więcej produktów, w celu obsługi tak dużej liczby SKU. Jest to szczególnie widoczne w obszarach miejskich, gdzie magazyny są wręcz zmuszane do rozbudowy w górę w celu zwiększenia dostępnej przestrzeni.

Aby zaspokoić potrzebę obsługi takich rozbudowanych obiektów, producenci projektują pojazdy, które mogą osiągnąć więcej niż kiedykolwiek wcześniej i przewozić ciężkie palety w niemal każde miejsce. Niektóre wózki z funkcją podwyższonego zasięgu, umożliwiają przechowywanie palet na poziomach od 8 do 10, co może zwiększyć pojemność magazynową o 25% w przypadku niektórych magazynów.

4. Trwalsze, energooszczędne baterie

Dłuższe godziny pracy w magazynach i centrach dystrybucji, wymagają  dłuższego czasu pracy maszyn. Według badań, udział baterii litowo-jonowych na rynku będzie rósł o 55% rocznie przez pięć lat. Wzrost popularności akumulatorów litowo-jonowych jest spowodowany prawdopodobnie zwiększonym ich wykorzystaniem w Stanach Zjednoczonych i ich popularnością w przemyśle wytwórczym.

Aby pojazdy mogły działać dłużej i sprostać powyższym wymaganiom rynku sprzedaży elektronicznej, potrzebują one baterii, które wydłużą ich codzienny czas pracy. Akumulatory litowo-jonowe mogą zmniejszyć liczbę przypadków, w których pojazdy przestają działać z powodu wyczerpania akumulatora, zwiększając wydajność i zasilając pojazdy przez dłuższy czas.

Niektóre pojazdy (wózki) wyposażone w akumulatory litowo-jonowe, są w stanie komunikować się z siecią lokalną poprzez sieci standardu CAN. CAN umożliwia komunikację pomiędzy pojazdami i systemem baterii litowo-jonowych, natychmiastowo przesyłając polecenia i informacje w celu uzyskania optymalnej wydajności. Systemy zarządzania akumulatorami litowymi znajdujące się na pokładzie pojazdów, umożliwiają operatorom planowanie ładowań, powiadamianie o konieczności ładowania oraz monitorowanie statusu ładowania i sposobu użytkowania pojazdu, aby zapobiec przeładowaniu i rozładowaniu baterii.

5. Zautomatyzowane rozwiązania

Niedawny wzrost popularności handlu elektronicznego, powoduje także wzrost zapotrzebowania na zautomatyzowane rozwiązania w obiektach magazynowych. Są one kluczem do rozwiązania problemu zwanego labor gap – polegającego na braku pracowników w czasie między jedną zmianą a drugą. Wiele firm wykorzystuje tę technologię do wykonywania powtarzalnych czynności. Oznacza to, że czas pracowników może być wykorzystany na wykonywanie bardziej wartościowych działań. W walce o zdolnych pracowników i ich talenty, we wszystkich branżach wykorzystanie automatyzacji do wykonywania fizycznych i powtarzalnych czynności może pomóc usprawnić operacje i zwiększyć wydajność pracowników.

Producenci sprzętu doskonale rozumieją wymagania stawiane przed współczesnymi magazynami i centrami dystrybucyjnymi oraz rozwijają swoje własne rozwiązania technologiczne, aby sprostać rosnącym wymaganiom. Wzrost gospodarczy i postęp cyfryzacji, mające miejsce obecnie, dają inżynierom i menedżerom przedsiębiorstw możliwość prowadzenia bardziej zintegrowanej placówki, w której wszystkie rozwiązania technologiczne współpracują ze sobą tworząc wydajniejszą sieć łańcucha dostaw.


Erica Moyer jest menedżerem produktu w dziale wózków widłowych i przenośników palet; Shannon Curtis jest menedżerem produktu w dziale odbierania zamówień w firmie The Raymond Corporation.