Wynajem serwera w chmurze rozwiązuje wiele problemów

    Tomasz Stępski, prezes zarządu firmy Sinersio Polska

    W 2018 r. w stosunku do 2017 r. odnotowaliśmy niemal dwukrotny wzrost sprzedaży infrastruktury w chmurze. IaaS najlepiej sprzedawał się pod hosting aplikacji biznesowych, takich jak systemy ERP, CRM, WMS czy business intelligence. Klienci, którzy postanowili wdrożyć drogie systemy wspierające procesy biznesowe, decydowali się nie kupować własnych serwerów, tylko wynajmowali je w ramach usług oferowanych przez zewnętrzne serwerownie. Dlaczego? Dla tych systemów, szczególnie w fazie wdrożenia, trudno ustalić zapotrzebowanie na zasoby pamięci i przestrzeni dla serwera oraz przyrost baz danych w kolejnych latach użytkowania. W związku z tym w przypadku zakupu serwera fizycznego do firmy zasoby były na ogół co najmniej dwukrotnie przewymiarowane, ponieważ trudno było ustalić, na ile lat taki serwer wystarczy.

    Wynajem serwera w chmurze, w modelu IaaS, w profesjonalnej serwerowni (data center), rozwiązuje sporo problemów. Po pierwsze zapewnia gwarantowaną ciągłość działania, po drugie gwarantuje większy poziom bezpieczeństwa, po trzecie zmienia strukturę kosztów, po czwarte zwiększa elastyczność i skalowalność (praktycznie od ręki można zwiększyć zasoby procesora, pamięci RAM czy przestrzeni).