Pięć najlepszych rozwiązań branżowych dotyczących poprawy bezpieczeństwa przedsiębiorstw w roku 2020

Rysunek 1. Przy 2,8 mln przypadków śmiertelnych przy pracy i chorób zawodowych, zgłoszonych w 2018 r. przez prywatnych pracodawców z branży, widać dowody na to, że inwestowanie w rozwój standardów bezpieczeństwa, systemów i produktów odpowiednich dla branży w dłuższej perspektywie zwiększy wydajność. Zdjęcia: ErectaStep

Gdy duże korporacje stają się tematem wieczornych wiadomości po tym, jak dojdzie w nich do wypadku z udziałem pracowników, wówczas o zagadnieniu wypadków w miejscu pracy staje się głośno. Jednak to, co słyszymy na ten temat z mediów, to tylko część historii. Dbanie o bezpieczeństwo pracowników to poważna sprawa i dlatego należy mieć to na uwadze przez okrągły rok. Według danych amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa w 2017 r. co tydzień w miejscu pracy zranieniu ulegało 85 600 pracowników. Nie mniej szokujące są dane liczbowe dotyczące ofiar śmiertelnych – szacuje się, że w 2017 r. co 119 minut pracownik ponosił śmierć w miejscu pracy. Jeśli zarządzasz środkami ochrony przed upadkiem z wysokości w przedsiębiorstwie, to wiedz, że zagadnienie to powinno znajdować się na czele listy zagadnień bezpieczeństwa. Przy odpowiednim planowaniu wdrażanie systemów bezpieczeństwa i produktów dobrze dopasowanych do danego zakładu przynosi korzyści w dłuższej perspektywie. Przy 2,8 mln przypadków śmiertelnych przy pracy i chorób zawodowych zgłoszonych w 2018 r. przez prywatnych pracodawców z branży, widać dowody na to, że inwestowanie w rozwój standardów bezpieczeństwa, systemów i produktów odpowiednich dla branży w dłuższej perspektywie zwiększy wydajność i pomoże w zmniejszeniu rotacji pracowników. Niemniej jednak budżet nie będzie czynnikiem decydującym o opracowaniu kompleksowego planu. Produktywność nie musi się odbywać kosztem bezpieczeństwa pracowników. Co więcej, prawie wszystkim wypadkom można zapobiec. Kierownicy zakładów, którzy wdrożą poniższe pięć sprawdzonych sposobów postępowania, będą prawdopodobnie świadkami wzrostu zysków przy jednoczesnym czerpaniu długofalowych korzyści z bezpieczeństwa, takich jak wyższe wskaźniki zadowolenia pracowników i utrzymania ich w firmie, zwiększona wydajność i lepsza reputacja marki.

1. Prowadzenie regularnej oceny ryzyka

Kanadyjskie Centrum Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (CCHOS) sugeruje, że pierwszym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa jest dokładne przyjrzenie się miejscu pracy w celu zidentyfikowania wszystkich czynników powodujących zagrożenie. Do zagrożeń można zaliczyć wszystko, począwszy od ochrony pracowników przed upadkiem podczas pracy na wysokości powyżej jednego metra lub podczas podnoszenia i przechodzenia nad sprzętem, poprzez ergonomię i potencjalne urazy w wyniku powtarzających się czynności ruchowych, a także narażenie na działanie szkodliwych substancji chemicznych lub skrajnych temperatur. Należy wziąć pod uwagę wszystko, co wpływa na dobre samopoczucie pracowników. Po zidentyfikowaniu zagrożeń dokładna analiza i ocena pozwoli określić ich prawdopodobieństwo i potencjalną dotkliwość. W tym momencie można już podjąć decyzję o tym, jakie środki należy wprowadzić w celu skutecznego wyeliminowania ryzyka. Kuszące jest przekonanie, że Twój zespół wie najlepiej, kiedy należy zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w zakładzie. Dowody sugerują jednak, że zapraszanie osób z zewnątrz, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym w swojej branży i w dziedzinie bezpieczeństwa, będzie bardziej wartościowe niż samo spojrzenie od wewnątrz. Niech ktoś, kto nie ma wyrobionej opinii na temat sytuacji w zakładzie, pomoże znaleźć miejsca, w których można dokonać ulepszeń. Co najważniejsze, pamiętaj, aby używać okresowej oceny ryzyka jako narzędzia do poprawy wyników, a nie tylko do unikania najgorszych sytuacji. Pamiętając o szerokim obrazie sytuacji, automatycznie obniżysz wskaźniki incydentów i zwiększysz marżę zysku. CCHOS oferuje szereg list kontrolnych, tabel i wskazówek dostępnych za darmo na swojej stronie internetowej.

Rysunek 2. Zagrożenia obejmują ochronę pracowników przed upadkiem podczas pracy na wysokości powyżej jednego metra lub podczas podnoszenia i opuszczania sprzętu.

2. Po pierwsze skoncentruj się na działaniach prewencyjnych

Brak ochrony przed upadkiem z wysokości jest już od dziewięciu lat jednym z najpoważniejszych naruszeń przepisów amerykańskiej organizacji OSHA. Oznacza to, że menedżerowie obiektów nie muszą się zastanawiać, od czego rozpocząć poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dodajmy do tego fakt, że 40% wypadków śmiertelnych w miejscu pracy jest spowodowanych upadkiem, a koszty leczenia w związku z upadkiem pracownika wynoszą 70 miliardów dolarów rocznie w samym USA. Jest to dowód na to, że ochrona przed upadkiem powinna być priorytetem. Ale co by było, gdyby na dobre wyeliminować zagrożenie? Często kierownicy zakładów podkreślają wysiłki podejmowane w celu zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy na wysokości. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, taki jak uprzęże i plany ratunkowe, musi spełniać normy bezpieczeństwa, ale w większości przypadków nie wystarcza do stworzenia w pełni bezpiecznego miejsca pracy. W artykule opublikowanym w Harvard Business Review w marcu 2018 r. David Michaels, były asystent sekretarza organizacji OSHA ds. pracy, zasugerował, że poważne wypadki wskazują na znacznie większy problem. Dalej sugeruje on, że firmy mogą być jednocześnie skuteczne i bezpieczne. W rzeczywistości praktycznie wszystkim urazom w miejscu pracy można zapobiec, a zarządzanie bezpieczeństwem i doskonałość operacyjna są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli chodzi o programy bezpieczeństwa oparte na zapobieganiu wypadkom, inicjatywy wprowadzane w całej firmie jednocześnie zawsze będą bardziej skuteczne niż pojedyncze działania. Odpowiednie szkolenia gwarantują, że każdy wie, co należy zrobić w razie urazu lub wypadku. Praktyka czyni mistrza. Poświęcenie czasu na naukę scenariuszy pomaga pracownikom i menedżerom być przygotowanym na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia. Ludzie mają tendencję do zachowań odruchowych, a nie wyuczonej reakcji w razie wypadku, więc upewnij się, że w całym obiekcie umieszczone są znaki z prostymi i bezpośrednimi instrukcjami, które należy wykonać, gdy ktoś ulegnie wypadkowi.

Upadki nie są jedynym zagrożeniem, któremu można zapobiec w pracy. Twoim obowiązkiem jest zapobiegać istnieniu każdej sytuacji, która zagraża bezpieczeństwu pracownika.

Przegrzanie, porażenie prądem, ochrona przed wyciekami chemikaliów, wypadki z udziałem pojazdów i ciężkiego sprzętu oraz bliskość niebezpiecznych maszyn to częste problemy w zakładach. Dokładny program zapobiegania wypadkom wymaga regularnych szkoleń, wysokiej jakości sprzętu oraz kultury organizacyjnej, która obejmuje bezpieczeństwo i szacunek dla wszystkich pracowników.

Pracownicy, którzy czują się upoważnieni do wzajemnego wspierania się w tworzeniu środowiska pracy, w którym bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem, są doszkalani w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu. Ci, którzy w pełni rozumieją, jak w bezpieczny sposób wykonywać swoje obowiązki, są zwykle bardziej krytyczni wobec własnych zachowań. Zaangażowanie pracowników i skupienie ich uwagi na właściwym zarządzaniu zespołem pozwala lepiej wykorzystać wysiłek poświęcony działaniom prewencyjnym. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo to po prostu dobra praktyka biznesowa. Korzyści z inwestowania czasu i energii w dobry plan bezpieczeństwa to większe zadowolenie z pracy, lepszy wizerunek firmy i mniejsza rotacja pracowników, większa wydajność i efektywność oraz mniejsze koszty związane z rozwiązywaniem problemów.

Rysunek 3. Brak ochrony przed upadkiem z wysokości jest jednym z najpoważniejszych naruszeń przepisów amerykańskiej organizacji OSHA i znajduje się na tym miejscu już od dziewięciu lat. Ponadto 40% wypadków śmiertelnych w miejscu pracy spowodowanych jest upadkiem z wysokości, a pracodawcy wydają co roku aż 70 mld USD na koszty leczenia z powodu upadku.

3. Rozwój kultury bezpieczeństwa

W jednym z ostatnich podcastów o nazwie The Safety Pro Blaine J. Hoffman zasugerował, że rozwój kultury bezpieczeństwa wyrażający się demonstracją oczekiwań co do skuteczności zasad bezpieczeństwa powinien być priorytetem dla wszystkich kierowników w zakładzie. Należy poświęcić trochę czasu na rozwój kultury bezpieczeństwa w całym przedsiębiorstwie, aby wszyscy, od kierowników do operatorów na hali, mieli świadomość, że przekraczanie granic i pomijanie protokołów bezpieczeństwa nie będzie tolerowane. Dzięki inwestycji w nowe systemy komunikacji, wzajemnej odpowiedzialności oraz odpowiedniemu świętowaniu sukcesów w regularnych odstępach czasu wzrośnie zaufanie, motywując do rozwoju i postępu wszystkich członków zespołu. Zachęcaj do zachowań, które są przykładem pozytywnej kultury organizacyjnej, i obserwuj, jak rozwija się energia współpracy i wzajemnego wsparcia w twoim miejscu pracy. Umożliwienie pracownikom zgłaszania zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych oraz propozycji usprawnień tworzy atmosferę wzajemnego szacunku i osobistej odpowiedzialności. Utrzymuj otwarte linie komunikacji i bądź gotowy rozważyć rozwiązania, których być może nigdy wcześniej nie rozważałeś. Menedżerowie, którzy są otwarci i pracują nad tym, aby pozostać w bliskim kontakcie ze swoimi zespołami, o wiele częściej słyszą o tym, co nie działa, z perspektywy pracowników. Hoffman sugeruje, że chociaż liderzy nie mogą zmuszać ludzi do rozwijania znaczącego poczucia odpowiedzialności, mogą aktywizować pracowników poprzez kształtowanie kultury organizacyjnej, która promuje odpowiedzialność. Nikt nie chce być robotem. Menedżerowie zakładu, którzy stawiają sobie cele związane z wydajnością ponad wszystko inne, mogą nieumyślnie zachęcać do niebezpiecznych zachowań. Jeśli pracownicy muszą łamać zasady, aby spełnić oczekiwania, mogą ucierpieć ludzie. W swoim artykule na temat HBR David Michaels twierdzi, że aby osiągnąć znaczący postęp w zapobieganiu urazom, firmy muszą wybrać zestaw wskaźników mierzących postęp w realizacji wybranych przez siebie celów. W przeciwieństwie do opóźnionych wskaźników, takich jak możliwe do zarejestrowania urazy, śledzenie wskaźników wiodących jest najbardziej produktywnym sposobem na zmniejszenie ryzyka powstawania poważnych urazów i ofiar śmiertelnych. Wskaźniki wiodące są z natury rzeczy bardziej skoncentrowane na zapobieganiu i muszą być jednoznacznie dopasowane do systemów, produktów i procesów danego zakładu. Przykłady to identyfikacja lub ograniczanie konkretnych zagrożeń, badanie incydentów i działania następcze. Michaels zaleca rozpoczynanie od małej skali i dodawanie kolejnych w miarę dojrzewania programu bezpieczeństwa. Skupienie się na najgorszym scenariuszu ma sens. W ten sposób jednak nie docieramy do źródła problemu. Same środki bezpieczeństwa są w najlepszym razie próbą zadowolenia organizacji zajmujących się tworzeniem procedur bezpieczeństwa. Dzięki ustanowieniu kultury bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku w całej firmie będziesz wyprzedzać wypadki, którym można zapobiec, i budować zespół lojalnych pracowników.

Rysunek 4. Eksperci twierdzą, że aby poczynić znaczne postępy w zapobieganiu urazom, przedsiębiorstwa muszą stosować zestaw wskaźników, które mierzą postęp w realizacji wybranych przez nie celów.

4. Poznaj swoje obowiązki

Przestrzeganie prawnych standardów bezpieczeństwa jest nie lada wyczynem, niezależnie od wielkości obiektu. Oprócz zapewnienia środków bezpieczeństwa, do twoich obowiązków należy bycie na bieżąco ze standardami bezpieczeństwa typu OSHA i IBC, określonych przez agencje regulacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w pracy. Niezależnie od specyfiki zakładu ogólna klauzula obowiązków w sekcji 5(a)(1) ustawy OSHA wymaga, aby pracownicy mieli zapewnione miejsce pracy wolne od zagrożeń mogących spowodować śmierć lub uszkodzenie ciała. To ogólne oświadczenie o odpowiedzialności pozostaje imperatywem w każdych okolicznościach, a w szczególności, jeśli specyfika codziennej pracy nie jest ściśle uregulowana. Na przykład norma OSHA 1910.28 stanowi, że pracodawcy muszą zapewnić odpowiednią ochronę wszystkim pracownikom narażonym na niebezpieczeństwo upadku i zagrożonym spadającymi przedmiotami. Dodatkowo pracodawca musi spełnić warunek, że cały sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości spełnia kryteria zawarte w normie OSHA 1910.29. Normy te określają sprzęt stosowany podczas pracy operatorów na wysokościach. Istnieją kody stworzone w celu określenia wymagań dotyczących poręczy, stopni schodów, desek rozdzielczych, rusztowań, drabin itp., w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Nieprzestrzeganie tych norm stwarza niebezpieczne warunki pracy i sprawia, że firma jest narażona na grzywny w przypadku kontroli. A co z szarymi strefami? Branża transportu morskiego jest dobrym przykładem branży, która może różnie interpretować przepisy bezpieczeństwa. Bezpieczny dostęp dla pracowników podczas załadunku i rozładunku w środowisku morskim sprawia, że przestrzeganie przepisów jest nieco trudniejsze. Kładki i platformy przeładunkowe muszą zapewniać pracownikom bezpieczeństwo, ale to od ciebie zależy, czy właściwie przeanalizujesz występujące ryzyko. Poleganie na ekspertach z doświadczeniem w interpretacji standardów zgodności zapewnia bezpieczeństwo i efektywność działań niezależnie od branży. Podobnie wymagania OSHA dotyczące ochrony przed upadkiem z wysokości i zapobiegania wypadkom w branży transportu szynowego bywają mylące i tym samym konsekwentnie od dziesięcioleci nie są egzekwowane. Starając się zaradzić brakowi dostępnych informacji na ten temat, OSHA zwróciła się do liderów branży o wkład i zajęła się szeroko rozpowszechnionymi obawami podczas przesłuchania publicznego, które odbyło się w styczniu 2011 r. Mimo że pojawienie się odpowiednich wyjaśnień planowane jest dopiero w tym roku, kierownictwo jest odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w każdych okolicznościach. Korzystanie z porad liderów branży w zakresie bezpieczeństwa to właściwa decyzja, ponieważ przestrzeganie przepisów jest często względne. Konsultanci i producenci sprzętu mogą być cennymi sprzymierzeńcami, ponieważ firmy pracują nad tym, aby zachować zgodność z aktualnymi przepisami w miarę rozwoju środowiska produkcyjnego.

5. Bezpieczeństwo w liczbach

Chociaż nie da się przewidzieć każdego incydentu, utrzymanie bezpiecznego i zgodnego z przepisami obiektu jest nie tylko właściwe, ale także stanowi dobrą inwestycję. Według Narodowej Rady Bezpieczeństwa największa kara nałożona na pracodawcę w roku 2019 wynosiła prawie 1,8 miliona dolarów. Szacuje się, że obrażenia i zgony związane z pracą kosztują społeczeństwo rocznie 164,6 miliarda dolarów. Ważne jest, aby przy ocenie tego, jak duże są koszty związane z urazem, brać pod uwagę koszty zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Artykuł w magazynie Safety + Health z grudnia 2018 roku sugeruje, że koszty bezpośrednie obejmują odszkodowania dla pracowników, koszty medyczne i prawne. Koszty pośrednie obejmują utratę produktywności, zatrudnienia i szkolenie pracowników zastępczych, czas i wydatki związane z prowadzeniem dochodzenia w sprawie wypadków, naprawę uszkodzonego sprzętu oraz wdrożenie środków naprawczych. Inwestycja czasu i pieniędzy w kompleksowy program bezpieczeństwa jest konieczna, a w celu jego wzmocnienia należy uwzględnić obliczenia przedstawione przez doradcę ds. BHP w styczniu 2019 roku. Menedżerowie ds. bezpieczeństwa powinni być przygotowani do wyraźnego wykazania zwrotu z inwestycji (ROI) swoich wysiłków poprzez wcześniejsze przeprowadzenie obliczeń. Aby obliczyć procent zysku z każdego wydanego dolara na szkolenia, konieczne jest śledzenie wydatków na projektowanie, opracowywanie, administrację, realizację i ocenę programów. Podobnie należy również określić korzyści płynące z prewencji, w tym zmniejszenie kosztów pracy i rotacji pracowników, w połączeniu ze wzrostem wydajności, konkurencyjności i rentowności. Zgodnie z formułą zawartą w artykule, autor sugeruje, że uzasadnione jest oczekiwanie, iż każda złotówka wydana na szkolenia, może przynieść zysk netto równy trzem złotym. Tego rodzaju informacja zwrotna i analiza może w znacznym stopniu przyczynić się do ustalenia skuteczności twojego programu szkoleniowego i jego wartości dla pracodawcy. Firmy, które poważnie traktują swoje strategie dotyczące bezpieczeństwa, są bardziej stabilne dla inwestorów, ubezpieczycieli, klientów i pracowników. Kompleksowe strategie bezpieczeństwa, które obejmują zakup, utrzymanie i szkolenie wysokiej jakości, odpowiedniego sprzętu, mogą początkowo kosztować więcej, ale w dłuższej perspektywie okażą się opłacalne. Wybierz współpracę z renomowanymi, wiarygodnymi producentami produktów, które spełniają lub przewyższają aktualne normy bezpieczeństwa, ponieważ nie ma nic ważniejszego od bezpieczeństwa. Zadawaj pytania i zawsze proś o wizyty na miejscu i odpowiednie konsultacje przed zakupem sprzętu związanego z bezpieczeństwem w twoim obiekcie przemysłowym. Przede wszystkim, współpracuj wyłącznie z dostawcami, którzy wykazują się starannością i posiadają doświadczenie w twojej branży oraz dogłębne zrozumienie norm zgodności właściwych dla danego zakładu. Aby wyróżnić swoją firmę jako bezpiecznego i odpowiedzialnego lidera w branży, należy mieć na uwadze, że w związku z bezpieczeństwem zawsze można coś poprawić. Trzeba pamiętać, że zgodność ze standardami bezpieczeństwa to minimum, jakie musimy spełnić. Aby osiągnąć doskonałość, należy mieć świadomość, że nigdy nie jest się wystarczająco dobrym. Wdrożenie tych kroków jest najlepszym sposobem na zmniejszenie liczby wypadków, poprawę produkcji, zwiększenie wydajności i stworzenie środowiska pracy, z którego można być dumnym. PE


Graeme Murphy pracuje w zespole zarządzającym SixAxis i jest wiceprezesem ds. strategii biznesowej i rozwoju w SafeRack. Murphy nadzoruje strategię rozwoju biznesowego SafeRack, a także zarządza operacjami sprzedaży międzynarodowej z biura SixAxis w Kent w Anglii.