Pierwsze zezwolenie w kamiennogórskiej strefie w 2012 roku

    Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze wydała pierwsze w tym roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Otrzymała je BDN – spółka z kapitałem niemieckim.

    BDN to drukarnia działająca od lipca 2006 r. w Wykrotach (gmina Nowogrodziec). Zakłąd należy do Heinza Bauera, chociaż nie wchodzi formalnie w skład Grupy Bauer. Drukarnia wyposażona jest w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia poligraficzne technologii wklęsłodrukowej w Europie.

    Teraz spółka uruchomi kolejną nowoczesną linię technologiczną I zainwestuje około 40 mln zł. W związku z nowym przedsięwzięciem firma zobowiązała się do utrzymania zatrudnienia na poziomie co najmniej 410 pracowników do 30 czerwca 2018 r.

    www.paiz.gov.pl