PKN Orlen ogłosił przetarg na remont kotła w swej elektrociepłowni

    PKN Orlen ogłosił przetarg na wybór wykonawcy prac remontowych kotła OOG-320 nr 1 w Zakładzie Elektrociepłowni płockiego koncernu. Remont planowany jest od 3 do 20 czerwca 2013 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie np. z przyczyn technicznych.

    Jak poinformował PKN Orlen, deklarację oferty należy złożyć do 1 lutego, a samą ofertę do 14 lutego 2013 r. Na 4 i 5 maja zaplanowano wizje lokalne oferentów.

    PKN Orlen podał, iż w ramach postępowania potencjalni oferenci zobowiązani są m.in. do przedstawienia referencji remontów minimum 5 kotłów w ciągu ostatnich 5 lat oraz do przedstawienia kopii posiadanego certyfikatu ISO 18001 lub równoważnego.

    Zakład Elektrociepłowni PKN Orlen jest pod względem mocy zainstalowanej cieplnej i elektrycznej największą elektrociepłownią przemysłową w Polsce. Zabezpiecza w 100 proc. ciepło niezbędne do wytwarzania pary technologicznej i w 96 proc. energię elektryczną dla potrzeb zakładu produkcyjnego płockiego koncernu; stanowi też podstawowe, 85-proc. źródło dostawy ciepła w wodzie grzewczej dla potrzeb miasta Płocka.