Płace inżynierów pną się w górę!

Po spadku wynagrodzeń, z jakim mieliśmy do czynienia w październiku nastąpił bardzo wysoki wzrost płac inżynierów. W świetle najnowszego numeru Miesięcznego Raportu Płacowego, opracowanego przez analityków Banku Danych o Inżynierach średnie wynagrodzenie brutto w listopadzie 2009 wzrosło o 2,5% i wyniosło 4 923 PLN.

 

Jest to najwyższy wzrost płac od lipca 2008 (+2,9%). Od tamtego czasu wynagrodzenia inżynierów wykazywały tendencję spadkową, notując sporadycznie niewielki wzrost (od +0,2% do +2,1%) – komentuje Anna Strożek, Starszy Specjalista ds. Analiz w Banku Danych o Inżynierach.

Zdaniem Anny Strożek możemy mówić o powolnym polepszaniu się sytuacji finansowej inżynierów na rynku. Na poziom wynagrodzeń w listopadzie w dużym stopniu miała wpływ wielkość wypłaconych premii. W listopadzie ubiegłego roku sytuacja finansowa wielu firm nie pozwoliła na taki ruch, natomiast wynagrodzenia spadły wówczas o 0,5%.

W świetle raportu w listopadzie premie uznaniowe otrzymało 40% inżynierów (w październiku: 33%) natomiast trzynastą pensję oraz nagrody okresowe/premie okolicznościowe 26% badanych (w październiku odpowiednio: 23% oraz 18%).

Zakończenie 2009 roku nastraja optymistycznie. W skali roku średnie wynagrodzenie wzrosło o 1,3 p.proc. Z dużym prawdopodobieństwem cześć premii zostało przeniesionych na ostatni miesiąc roku, w związku z czym w grudniu przewidujemy dalszy wzrost płac inżynierów lub utrzymanie poziomu z listopada – prognozuje specjalistka. Na ile wzrost podyktowany jest jednorazowymi premiami, a na ile stałymi podwyżkami okaże się w najbliższych miesiącach.

Wyciągnięcie wniosków z raportu pozostawiamy jego odbiorcom, ponieważ ostateczna interpretacja jest uzależniona od licznych czynników związanych np. z lokalnym rynkiem pracy oraz aktualną sytuacją rozpatrywanej branży.

Więcej informacji dotyczących wynagrodzeń inżynierów można znaleźć w pełnym opracowaniu raportu miesięcznego „Wynagrodzenia Inżynierów – listopad 2009″ oraz w „Raportach Branżowych – III kwartał 2009″ dostępnych w Banku Danych o Inżynierach (www.bdi.com.pl).