Pneumatyka i hydraulika dla przedsiębiorstw

W gospodarce szeroko wykorzystuje się urządzenia i elementy napędzane hydraulicznie lub pneumatycznie.

Choć najstarszym typem maszyny hydraulicznej była prasa, którą w 1795 r. wynalazł w Anglii Joseph Bramah, a świder pneumatyczny napędzany sprężonym powietrzem jest używany już od 1860 r., to rozwój tego typu systemów napędu i sterowania nie stoi w miejscu. Warto pamiętać o podstawowym znaczeniu układów hydraulicznych dla zachowania niezawodności oraz precyzji funkcjonowania maszyn i urządzeń stosowanych powszechnie np. w maszynach rolniczych, przemyśle ciężkim (górnictwo, hutnictwo), przemyśle samochodowym, zbrojeniowym, transporcie oraz w ochronie zdrowia.

Obecnie nie ma takiego rodzaju przemysłu lub dziedziny gospodarki, gdzie nie byłyby stosowane napędy i sterowania hydrauliczne czy pneumatyczne. W przemyśle stosuje się także układy napędowe mieszane – pneumohydrauliczne, w których sprężone powietrze jest czynnikiem napędowym, a olej – pomocniczym. Nowe materiały i technologie pozwalają eliminować słabości tych systemów, wśród których można wymienić takie, jak np. trudność uszczelniania elementów ruchomych, straty cieczy na nieszczelności czy trudność uzyskania powolnych ruchów urządzeń hydraulicznych

Autor: Bohdan Szafrański