Podpisano umowę na budowę turbogeneratora w EC Nowa

  Tauron Ciepło podpisał 9 lipca umowę z Control Process na budowę 50 MW turbogeneratora w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej (dawna EC Nowa). Jednostka – o wartości blisko 120 mln zł netto – ma zastąpić dwa z trzech działających w zakładzie turbogeneratorów o mocy 25 MW oraz zwiększyć sprawność produkcyjną zakładu.

  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, rozruch, przekazanie do eksploatacji kompletnego turbogeneratora upustowo-kondensacyjnego wraz z urządzeniami pomocniczymi i układem wyprowadzenia mocy. Inwestycja zakończy się w 2015 r.

  – Grupa Tauron rozwija portfel nowych mocy wytwórczych i unowocześnia już istniejące instalacje. To kolejna rozpoczęta w tym roku inwestycja w Obszarze Ciepło – po podpisaniu 20 czerwca umowy na budowę bloku w tyskim zakładzie wytwarzania – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

  Zakład Wytwarzania Nowa jest elektrociepłownią powiązaną technologicznie z hutą należącą do ArcelorMittal Poland. Elektrociepłownia dostarcza media energetyczne niezbędne do działania huty (ok. 85 proc. ogólnej produkcji ZW Nowa, m.in. energia elektryczna, dmuch wielkopiecowy, sprężone powietrze oraz ciepło). Z kolei huta jest największym dostawcą gazu dla elektrociepłowni – ok. 60 proc. paliwa zużywanego w zakładzie pochodzi z procesów metalurgicznych huty.

  ZW Nowa wytwarza także energię elektryczną na potrzeby klientów przemysłowych zlokalizowanych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz ciepło dla klientów z Dąbrowy Górniczej.

  – Inwestycja pozwoli na zwiększenie udziału w strukturze paliw i efektywniejsze wykorzystanie gazu wielkopiecowego, który nie jest magazynowany i musi być spalany w całości. Nadwyżki gazu wielkopiecowego są przeważnie spalane bezproduktywnie, nie przynoszą korzyści, a powodują emisję gazów cieplarnianych. Możliwość pełnego zagospodarowania nadwyżek będzie korzystna zarówno dla nas, jak i dostawcy paliwa oraz środowiska – mówi Henryk Borczyk, prezes zarządu Tauron Ciepło.

  Nowy turbogenerator zapewni również efektywne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła przez cały rok, przy dużym udziale energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.

  – Budowa turbozespołu dla Tauron Ciepło znacząco umacnia naszą pozycję na rynku inwestycji energetycznych. Będzie to aktualnie nasza największa pod względem mocy instalacja wytwarzająca energię elektryczną oraz jedna z większych pod względem wartości kontraktu – mówi Marian Wiatr, prezes Control Process.

  Budowa turbogeneratora w Dąbrowie Górniczej to jedna z kilku inwestycji Tauron Ciepło.

  – W najbliższych latach inwestycje Tauron Ciepło w sektorze wytwarzania będą miały wartość ok. 1,7 mld zł – mówi Henryk Borczyk, prezes Tauron Ciepło.