Siemens przedstawia nowy model całkowitego kosztu posiadania TCO

    Według najnowszej publikacji Siemens Financial Services (SFS) koncepcja całkowitego kosztu posiadania TCO, określającego całkowity koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, łącznie z kosztami jego pozyskania, użytkowania, utrzymania, szkoleń itd., ewoluuje. Coraz większa liczba menedżerów ds. finansów zaczyna uwzględniać w modelu TCO dwa dodatkowe czynniki: problem tak zwanego „zamrożonego kapitału“ oraz możliwe oszczędności dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań.

    To kolejna analiza SFS na temat TCO – wyniki poprzedniej pokazały, iż znaczne sumy gotówki zostają „zamrożone“ w zakupach sprzętu i wyposażenia, zwłaszcza w sektorach opieki zdrowotnej oraz przemysłowym. Z badania SFS wynika również, że firmy działające w branży przemysłowej, handlu, opiece zdrowotnej i sektorze publicznym, mogłyby często zaoszczędzić ponad 25% swoich kosztów energii, co uzależnione jest od stosowanych przez nie technologii.

    Uwzględnienie nowych czynników w najnowszym badaniu uzmysławia iż modele całkowitego kosztu posiadania TCO muszą nie tylko brać pod uwagę pełny koszt sprzętu, ale i najbardziej efektywny finansowo sposób jego pozyskania oraz użytkowania. Zaznajomiwszy się z analizą TCO wiele firm decyduje się na finansowanie aktywów zamiast dokonywania zakupu za gotówkę, dzięki którym mogą często uwolnić zamrożony kapitał oraz dokonać inwestycji w bardziej energooszczędny sprzęt.

    Tomasz Kukulski, Dyrektor Zarządzający Siemens Finance Sp. z o.o., potwierdza: „W naszej opinii w nowym podejściu do obliczeń TCO, w coraz częściej uwzględnia się kwestie zamrożonego kapitału oraz korzyści płynące z wykorzystywania rozwiązań efektywnych energetycznie. Po dokonaniu analizy wiele firm decyduje się na zastosowanie finansowania aktywów w celu uwolnienia ‘zamrożonego’ kapitału i modernizacji sprzętu, by stał się on efektywny energetycznie. Oprócz finansowania samego sprzętu lub systemów, rozwiązania finansowe pokrywają również koszt innych potrzeb zidentyfikowanych w analizie TCO, takie jak instalacja, utrzymanie, serwis, szkolenia, modernizacja itd.“

    Zastosowanie rozwiązań finansowych takich jak pożyczka czy leasing coraz częściej pozwalają firmom na dokonywanie inwestycji efektywnych energetycznie poprzez ustalanie miesięcznych rat na poziomie równym lub niższym niż koszt zaoszczędzonej energii elektrycznej – w wielu przypadkach oszczędności i dodatnie saldo przepływów pieniężnych odczuwane są natychmiast.