Podrobione łożyska SKF przechwycone na Słowacji

  W marcu 2011 r., podczas zorganizowanej akcji służb celnych we współpracy z

  Grupą SKF, od nieautoryzowanej firmy handlowej w regionie Żyliny na Słowacji

  przechwycono podrobione łożyska SKF o łącznej wadze ok. 6 ton. Służby celne

  wraz z Grupą SKF prowadzą śledztwo w tej sprawie. Wszelkie towary uznane przez sąd za podrobione zostaną zniszczone. Oprócz utraty dobrego imienia, ta firma handlowa może stanąć przed sądem w sprawach wytoczonych przez klientów.

  Słowackie organy celne zadziałały sprawnie i skutecznie. Firma SKF wspiera

  organy ścigania w wielu krajach na świecie w zwalczaniu obrotu podrobionymi

  towarami, i była pod wrażeniem reakcji słowackich służb na powszechne

  zagrożenie, jakie niesie za sobą handel podrobionymi łożyskami.

  Produkcja podrobionych towarów i obrót nimi to rosnący na całym świecie

  problem, z którym borykają się wszystkie rynki i obecne na nich marki. Produkcja i sprzedaż podrobionych produktów firmy SKF oraz łożysk innych marek jest nie tylko niezgodna z prawem, lecz również naraża klienta końcowego na ryzyko zakupu i użytkowania sfałszowanego produktu w przeświadczeniu, że otrzymał oryginalny produkt. Zastosowanie podrobionych łożysk SKF stwarza poważne ryzyko bezpieczeństwa ich użytkowników, pracowników zakładów i osób trzecich.

  Klient otrzymuje produkt niskiej jakości, który ma krótszy okres użytkowania i

  przyczynia się do awarii maszyn.

  – Nasze zaangażowanie w zwalczanie zarówno produkcji podrobionych towarów jak i obrotu nimi ma na celu nie tylko ochronę marki SKF. Służy ono również ochronie naszych klientów i osób trzecich przed poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa, oraz przed ryzykiem oszustwa i zapłaty ceny jak za oryginalny produkt SKF, otrzymując podrobiony produkt zastępczy – mówi Tina Åström, Dyrektor ds. Ochrony Marki Grupy w AB SKF.

  – Podrobione łożyska to tanie niemarkowe produkty, niezgodnie z prawem

  oznaczone obcą marką, opakowane wydawałoby się identycznie, jak oryginalne

  markowe produkty. Sprzedawane są zazwyczaj klientom nieświadomym faktu, że kupują podrobiony produkt, po cenach zbliżonych do cen oryginalnych produktów.

  Ponieważ łożyska te nielegalnie wprowadza się na rynek jako markowe produkty SKF, kupujący je klienci oczekują takiej samej jakości, jaką mają oryginalne produkty SKF. Są oszukiwani, nie otrzymując jej.

  Ryzyko otrzymania podróbek minimalizują zakupy od Autoryzowanych

  Dystrybutorów lub bezpośrednio od producenta.

  Problem podróbek dotyczy nas wszystkich. Warto wiedzieć, że podróbki

  sprzedawane są na wszystkich rynkach geograficznych i we wszystkich branżach przemysłowych. Podrabia się wszystkie typy i rozmiary łożysk, a także

  uszczelnienia i środki smarne.

  Wraz z innymi producentami markowych łożysk, firma SKF, będąc członkiem

  Światowego Stowarzyszenia Producentów Łożysk (ang. World Bearing Association – WBA), aktywnie przeciwdziała wprowadzaniu podróbek do obrotu w ramach kampanii informującej o możliwych zagrożeniach bezpieczeństwa stwarzanych przez podróbki łożysk (www.stopfakebearings.com). Akcja na Słowacji jest dowodem na to, że nasze zaangażowanie przynosi oczekiwane rezultaty – dodaje Tina Åström.