Podstawy konstrukcji maszyn

Prezentujemy najnowsze wydanie znanej książki z zakresu podstaw konstrukcji maszyn – jednego z najpowszechniejszych przedmiotów technicznych, wykładanych na uczelniach wyższych.

Książka ma postać praktyczną – każdy rozdział jest osobnym zadaniem z zakresu weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych elementów maszyn.

Na zadania te składają się:

  • treść zadania,
  • uwagi i wyjaśnienia (część wykładu pozwalająca rozwiązać zadanie),
  • różne metody obliczeń – przedstawione krok po kroku z dokładnymi objaśnieniami.

Z książki można wybrać różne zestawy zadań do rozwiązania w ramach ćwiczeń z „Podstaw konstrukcji maszyn” oraz „Projektowania inżynierskiego”. Tematyka zadań przedstawiona w tej książce obejmuje najważniejsze zagadnienia z programu nauczania tych przedmiotów.

Z książki tej mogą korzystać m.in. studenci kierunków Mechaniki i Budowy Maszyn, Automatyki i Robotyki, Mechatroniki, Zarządzania i Inżynierii Produkcji, a także słuchacze studiów podyplomowych czy profesjonaliści – inżynierowie, technicy itd.

Ze wstępu:

Rodzaj zadań i struktura książki odpowiadają wymaganiom dydaktycznym. W ramach ćwiczeń studenci są zobowiązani opanować sposób rozwiązywania zadań obliczeniowych związanych z konstrukcją elementów i podzespołów różnych maszyn. Każde zadanie jest traktowane jako oddzielny rozdział i zawiera treść oraz szczegółowe dane wynikające z charakteru działania danego zespołu lub maszyny, uwagi dotyczące specyfiki obliczeń oraz wyboru metody rozwiązania, a także szczegółowy tok obliczeń, stanowiący rozwiązanie zadania.

Najnowsze wydanie cenionej, praktycznej książki napisanej przez grupę wybitnych polskich naukowców z zakresu PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN.

Publikacja przedstawia Czytelnikowi różne sposoby rozwiązania zadań projektowych z zakresu obliczania:

  • różnego rodzaju połączeń (w tym połączeń wciskowych, tarciowego, spawanego),
  • obliczania sprzęgła kołnierzowego,
  • weryfikację zmęczeniową sprężyny zaworowej w silniku samochodowym,
  • obliczanie łożysk ślizgowych i tocznych, czy też
  • weryfikację przekładni pasowych i zębatych.

Nowe wydanie zostało również poszerzone o obliczenia z zakresu:

– połączeń postaciowych (wpustowych, wielowypustowych, wielobocznych),

– hamulca klockowego.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala jest Dyrektorem Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów Politechniki Opolskiej.

Prof. dr hab. inż. Piotr Gendarz, dr hab. inż. Aleksander Gwiazda oraz dr hab. inż. Andrzej Baier są pracownikami Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Książkę tę kierujemy do studentów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych (np. Mechanika i Budowa Maszyn), a także wydziałów pokrewnych, takich jak inżynieria produkcji, mechatronika, automatyka i robotyka. Przedstawiony zbiór przykładów obliczeniowych może być też cenną pomocą w realizacji pracy dyplomowej o charakterze konstrukcyjnym. Przyda się również inżynierom bez doświadczenia konstruktorskiego.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: PWN