Rozwiązania Connected Services wspomagają cyfrową transformację

Źródło: Pixabay

Duża część przedsiębiorstw przemysłowych wdraża technologie cyfrowe z myślą o optymalizacji operacji w obszarze produkcyjnym. Bez względu na to, czy chcą one osiągnąć określone cele, czy przechodzą pełną cyfrową transformację, większość potrzebuje wsparcia w zakresie planowania, wdrażania i utrzymania nowych rozwiązań oraz jak najlepszego wykorzystania potencjału cyfryzacji. Aby spełnić wymagania infrastruktury i bezpieczeństwa, Rockwell Automation wykorzystuje rozwiązania Connected Services i wciąż rozwija swoją ofertę.

Rozwiązania Connected Services obejmują ocenę stanu aktualnego, fazę projektu oraz wdrożenia przemysłowej infrastruktury sieciowej. Wsparcie i monitorowanie wydajności urządzeń, w tym zdalny monitoring zasobów oraz predykcja w zakresie cyber zagrożeń, cyberbezpieczeństwa sieci produkcyjnych, realizowana jest poprzez usługę IaaS (ang.Infrastructure-as-a-Service, Infrastruktura jako Serwis). W ramach tej usługi oraz otrzymanego wsparcia aplikacyjnego oraz produktowego, przedsiębiorstwa w sposób bezpieczny i efektywny są w stanie pozyskiwać dane produkcyjne bezpośrednio z procesów wytwórczych. Analiza pozyskanych danych pomaga udoskonalić procesy i produkcję poprzez lepsze wykorzystanie zasobów, zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka utraty produkcji i szybszym wprowadzeniu produktów na rynek.

Firmy przemysłowe używają przełomowych technologii od czasu rewolucji przemysłowej – mówi Roland Kulanek, Account Manager CSM w Rockwell Automation. – Nasi klienci rozumieją, że cyfryzacja produkcji, czyli realizacja The Connected Enteprise, to coś więcej, niż stosowanie nowych rozwiązań. Potrzebują właściwej infrastruktury, procesów i ludzi, aby zmienić operacje i czerpać korzyści z możliwości, które zapewnia nowa technologia. A są one naprawdę duże. Nasze rozwiązania Connected Services ułatwiają i przyspieszają ich wykorzystanie.

Przykładowo, według ARC Advisory Group koszt nieplanowanych przestojów w przemyśle przekracza 20 miliardów USD. W przypadku korzystania z tradycyjnych rozwiązań do wykrywania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w około 76% działania naprawcze są podejmowane dopiero w trakcie przestoju. Rozwiązania Connected Services mogą wesprzeć użytkowników w szybkim wykrywaniu i naprawianiu nieprawidłowości, zmniejszając czas przestoju aż o 30%.

Rozwiązania Connected Services zaczynają się od zbudowania bezpiecznej i wydajnej infrastruktury. Usługi z zakresu sieci i cyberbezpieczeństwa obejmują ocenę i projekt, wsparcie techniczne, szkolenie IT/OT, zdalny monitoring, wykrywanie zagrożeń i odzyskiwanie danych, wdrożenie gotowego rozwiązania, rozwiązania sieciowe z gotowych modułów oraz monitorowanie i zarządzanie siecią. Usługi te mogą przyspieszyć integrację nowego sprzętu i systemów, znacznie zwiększyć bezpieczeństwo i pomóc zmniejszyć czas przestoju, zapewniając dostęp do zasobów technicznych.

Zdalne wsparcie, monitoring i szybkie reagowanie na niepożądne zmiany mogą okazać się szczególnie istotne dla procesów ciągłych i w zdalnych operacjach. Usługi te sprawdzą się jako uzupełnienie pracy zespołów ds. konserwacji, zapewniając im wszelkie niezbędne informacje – od stałego monitoringu maszyn i natychmiastowej reakcji na odchylenia przez całodobowe zdalne wsparcie po aktualizacje oprogramowania. W trakcie wdrażanie projektów można wykorzystać portal FactoryTalk Cloud, lokalne serwery Rockwell Automation Industrial Data Center lub model hybrydowy, który łączy zalety obu rozwiązań, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć czas przestoju.

Integracja i analityka danych pod kątem zastosowania przetwarzanych informacji, zwiększenia możliwości i niezawodności systemów wytwórczych.

Rozwiązania te są odpowiedzią na problemy kadrowe i trudności z pozyskaniem wyspecjalizowanych pracowników dedykowanych do monitoringu, konserwacji i zarządzania siecią, sprzętem lub całymi aplikacjami.  Ponadto, począwszy od  2018 r. dostępne są konsultacje ze specjalistą Rockwell Automation ds. cyfrowej transformacji i danych.

Skalowalność rozwiązań Connected Services pozwala producentom na szybsze osiągniecie ROI oraz finansowanie z wydatków OPEX przedsiębiorstwa, w odróżnieniu od inwestycji realizowanych ze środków CAPEX. Rockwell Automation dostarcza i realizuje rozwiązania Connected Services na całym świecie, tym samym zapewniając przedsiębiorstwom skoordynowane wsparcie w ramach różnych operacji.

Źródło: Rockwell Automation