Połączenie wiedzy technicznej dla tworzenia nowych łańcuchów dostaw w inżynierii mechanicznej

  Organizatorzy FMB – targów z sektora inżynierii mechanicznej odbywających się już po raz 11 w Bad Salzuflen Exhibition Centre w dniach od 4 do 6 listopada 2015, otrzymali największą jak dotąd liczbę zarejestrowanych uczestników. Oprócz licznie reprezentowanych firm dużej i średniej wielkości, w tegorocznej edycji targów wezmą udział również regionalne i branżowe stowarzyszenia z Niemiec i z zagranicy. Członkowie tych stowarzyszeń zaprezentują się na wspólnych stoiskach.

  Organizacja „Koninklijke Metaalunie” z Holandii prezentowała już wcześniej na FMB 2014 produkty i obszary działalności zrzeszonych w niej firm, zajmujących się obróbką metali. „Center for Underleverandører”, duńskie stowarzyszenie dostawców komponentów przemysłowych będzie prezentowane po raz drugi w tym roku, podczas gdy firma „Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock”, która już na dobre zadomowiła się wśród wystawców FMB, traktuje to wydarzenie jako dobrą okazję do nawiązania kolejnych kontaktów biznesowych.

  Na stoiskach Münster Chamber of Skilled Trades (Handwerkskammer Münster) i Osnabrück Business Development (Wirtschaftsförderung Osnabrück) również pojawią się znajome twarze. Po raz pierwszy w tym roku firmy członkowskie będą miały okazję do zaprezentowania swoich produktów i usług na wspólnym stoisku w ramach stowarzyszenia z siecią „MEMA” z Elmsland.

  Christian Enßle, menadżer FMB z firmy Clarion Events Deutschland GmbH organizującej targi: „FMB to targi zorganizowane w stylu warsztatów, mające przede wszystkim zapewnić dobrą komunikację między odwiedzającymi i wystawcami. Zapewniono tu doskonałą sposobność nawiązania kontaktów z nowymi klientami i dostawcami, skierowaną głównie do mniejszych firm. Wspólne stoiska stanowią do tego doskonałą platformę, a odwiedzający będą mieli możliwość zorientowania się w obszarach działalności firm i ich wzajemnej interakcji.”

  Możliwość reprezentacji na wspólnych stoiskach na targach FMB jest bardzo atrakcyjna zarówno dla firm i stowarzyszeń z zagranicy, jak i z regionu. Położenie targów stwarza doskonałą okazję do nawiązywania kontaktów biznesowych. Jest tylko kilka miejsc w Europie o tak dużej koncentracji firm z sektora mechanicznego i inżynierii przemysłowej, jak w przypadku regionu wschodniej Westfalii-Lippe (OWL). Około 700 firm, zatrudniających łącznie 100 tys. pracowników zapewnia tu roczny obrót na poziomie 20 miliardów euro i pokrywa szerokie spektrum działalności, począwszy od produkcji elementów maszyn, przetwórstwa drewna i przetwórstwa spożywczego po konstrukcję pojazdów specjalnych i maszyn rolniczych.

  Obszar działalności wystawców jest odpowiednio szeroki. Reprezentują oni cały łańcuch wartości jeśli chodzi o zaopatrzenie dla przemysłu mechanicznego i inżynierii przemysłowej. Firmy zajmujące się inżynierią napędów i sterowania są tu reprezentowane równie licznie, jak te specjalizujące się w zakresie technologii montażu i pakowania, obróbki metali czy też wykwalifikowani dostawcy usług, np. z zakresu projektowania.

  Co więcej, na tegorocznych targach FMB po raz pierwszy pojawi się nowy dział FKT – targi użytkowników z sektora inżynierii tworzyw sztucznych. Jest on adresowany dla producentów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w regionie, będącym jedną z trzech najlepszych lokalizacji w Niemczech, zwłaszcza w zakresie produkcji komponentów dla motoryzacji, elektroniki i sprzętu AGD.

  Oprócz stowarzyszeń o charakterze przemysłowym, na targach FMB będą również reprezentowane inicjatywy badawcze. Stowarzyszenie „Intelligente Technische Systeme – it’s OWL” zaprezentuje kilka przykładowych projektów ze swoich bieżących badań. Firma Bosch Rexroth również będzie reprezentowana na stoisku wspólnym: specjaliści z sektora automatyki wspólnie z partnerami systemowymi, w tym Nölle & Nordhorn i PTS Automation będą demonstrować praktyczne przykłady rozwiązań z zakresu automatyzacji produkcji.