„Poland Industrial Destinations 2016”, czyli dokąd zmierza rynek powierzchni magazynowych

  Czy wiesz, który region Polski posiada największą powierzchnię przemysłową i logistyczną? Jakie regiony mają największe możliwości rozwoju? Jakie obowiązują praktyki rynkowe oraz jakie wymogi powinny spełniać nowoczesne obiekty magazynowe? CBRE prezentuje nową edycję „Poland Industrial Destinations 2016”, raport opisujący sytuację na rynku przemysłowym i logistycznym w Polsce, poddając analizie jakościowej i ilościowej każdy region. Oprócz analizy SWOT i przeglądu kluczowych danych, każdy region posiada mapę pokazującą rozmieszczenie istniejących oraz planowanych obiektów magazynowych. 

  Według ekspertów firmy CBRE pod koniec 1 kw. 2016 istniało ponad 10 mln mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej w Polsce. Wysoka aktywność deweloperów wskazuje, iż 2016 będzie kolejnym rekordowym rokiem. Obecnie w budowie znajduje się 750 000 mkw. powierzchni, z czego większość powinna być dostarczona na polski rynek przed końcem 2016 roku. Systematycznie rozwijają się rynki z dobrze ugruntowaną pozycją takie jak Warszawa, Górny Śląsk, Poznań, Wrocław czy Centralna Polska. Niemniej jednak wysoki popyt oraz niski poziom pustostanów spowodował, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się nowe lokalizacje, czego przykładem jest Region Wschodni, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, ale również Trójmiasto oraz Kraków. 

  Dobra kondycja polskiego rynku magazynowego znajduje swoje odzwierciedlenie w bardzo wysokiej aktywności najemców. W 2015 roku wynajęto około 2,6 mln mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej, przewyższając w ten sposób rekordowo wysokie wyniki z 2013 i 2014 roku. Co więcej, 1 kwartał 2016 był najlepszym w historii początkiem roku na rynku magazynowym pod kątem wysokości popytu – wynajęto niemal 700 000 mkw. powierzchni. Popyt jest głównie generowany przez firmy logistyczne, sektor motoryzacyjny oraz sektor FMCG. 

  Rośnie na sile również sektor klientów związanych z rynkiem handlu elektronicznego. 

  Aleksander Kuźniewski, Zastępca Dyrektora, Dział Wynajmu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych, CBRE: „Rynek nieruchomości przemysłowo-logistycznych w Polsce znajduje się w bardzo dobrej kondycji. Systematycznie zwiększa się podaż nowoczesnych powierzchni w głównych polskich regionach, ponadto pojawiają się nowe kierunki rozwoju rynku. Ważną zaletą nowych lokalizacji jest większa dostępność pracowników, a jednocześnie niższe koszty pracy. Na wysoką konkurencyjność polskiego rynku dodatkowo wpływają stale poprawiająca się infrastruktura drogowa, atrakcyjne warunki najmu oraz korzystne położenie kraju w Europie Środkowo-Wschodniej, które sprzyja działalności firm z sektora 3PL. W rezultacie z roku na rok obserwujemy wzrost zainteresowania najmem powierzchni przemysłowo-logistycznej na polskim rynku.” 

  Czynsze umowne pozostają na stałym poziomie, nie ukazując istotnych zmian w odniesieniu do poprzednich kwartałów. Obecnie powierzchnie przemysłowe i logistyczne w głównych polskich regionach wynajmowane są za około 2,50-3,90 EUR/mkw./m-c. Warszawa wciąż pozostaje najdroższą lokalizacją, z umownymi stawkami czynszowymi na poziomie 4,00-5,50 EUR/mkw./m-c. 

  Pełna wersja raportu do pobrania tutaj

  Źródło: CBRE sp. z o. o.