Polskie firmy coraz częściej ofiarą przestępstw

  W ciągu ostatnich 12 miesięcy 39 procent polskich firm padło ofiarą przestępstw gospodarczych.

  W ciągu ostatnich dwóch lat odsetek polskich spółek, które uważają, że padły ofiarą przestępstwa gospodarczego, wzrósł o dziewięć punktów procentowych. Najczęściej spółki wskazywały na kradzież aktywów, a w drugiej kolejności – na ataki cyberprzestępców.

  – W tym roku badaliśmy po raz pierwszy zjawisko cyberprzestępczości – mówi Katarzyna Kreft, współautorka raportu „Global Economic Crime Survey 2011” przygotowanego przez PricewatershouseCoopers. Tego typu przestępczości doświadczyła co czwarta polska firma. To o dziewięć punktów procentowych więcej niż średnia dla firm z Europy Środkowowschodniej i o pięć punktów więcej niż średnio deklarują przedsiębiorstwa na całym świecie.

  Ekspert wskazuje, że wpływ na zwiększenie liczby przestępstw ma niewątpliwie kryzys. Cięcie kosztów często dotyczy działów audytu i kontroli. Katarzyna Kreft zauważa, że z jednej strony przestępstw jest więcej, a z drugiej – o części z nich możemy nie wiedzieć, bo nie zostały wykryte.

  Rozmawiała Izabela Kostyszyn.

  (www.polskieradio.pl)