Lepiej zapobiegać niż leczyć

Firma HSB – jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Mimo tytułu ten artykuł nie będzie dotyczył zdrowego stylu życia, choć jest to ostatnio modny temat,  lecz opowie w paru prostych słowach, dlaczego warto więcej uwagi zwrócić na kondycję techniczną maszyn w zakładach produkcyjnych. Firma HSB z siedzibą w Sosnowcu do tej pory znana była zarówno z podbijania rynku marką Nachi (wiodącego producenta łożysk), jak i projektowania oraz wykonawstwa przenośników oraz systemów transportu wewnętrznego, w oparciu o projekty stworzone przez wykwalifikowanych konstruktorów. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom rynku, rozszerzyliśmy swoje usługi o dział obejmujący ciekawy,  lecz wciąż raczkujący temat,  jakim jest PM, czyli Preventive Maintenance.

Otwierają się przed nami coraz to nowsze możliwości. Bezpowrotnie przemijają czasy, kiedy montaż łożysk odbywał się przy pomocy młotka, a ocena stanu technicznego maszyny na tzw. słuch. Również i nasza firma stara się podążać z duchem czasu, wprowadzając coraz to nowsze rozwiązania, oparte na wiedzy doświadczonej kadry oraz zaawansowanym sprzęcie. Zakłady produkcyjne również starają się iść za postępem, wprowadzając trend zdrowego funkcjonowania w nawiązaniu do tytułu: „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

PM – jak to działa?

Niemal każdy, kto zetknął się z problemem niezaplanowanego przestoju w zakładzie produkcyjnym, zadał sobie pytanie, czy można było temu zapobiec.  PM jest w dużej mierze odpowiedzią na tego typu pytanie. Ściśle współpracując z Klientem, korzystając z zaawansowanego sprzętu, jesteśmy w stanie w porę przewidzieć usterki węzłów łożyskowych występujących w pompach, przekładniach czy wentylatorach, a tym samym zapobiec często kosztownym przestojom.  Nasz dział PM w oparciu o diagnostykę drganiową stara się zwrócić uwagę Klienta na problemy występujące w jego maszynach. Dokonujemy analizy, począwszy od prędkości drgań (najprostszym kryterium oceny stanu łożyska), skończywszy na szczegółowej analizie widma. Jesteśmy w stanie dokładnie określić, która część łożyska uległa uszkodzeniu, a także, co mogło być przyczyną tego defektu.  Nasz kontakt z Klientem rozpoczynamy od szczegółowego poznania potrzeb Klienta, następnie, po rozpoznaniu parku maszynowego, stwarzamy dla każdego diagnozowanego urządzenia starannie przygotowaną ścieżkę diagnostyczną. Na bazie doświadczenia nasi specjaliści z działu PM przygotowują indywidualny dla każdego Klienta haromonogram badań diagnostycznych. Pomiary przeprowadzane u Klienta wykonujemy ze szczególnym zachowaniem zasad BHP. Po przeprowadzeniu diagnostyki w ciągu 24 godzin nasi Klienci otrzymują szczegółowy raport wraz sugestiami  oraz zaleceniami co do stanu technicznego węzłów łożyskowych.

Sprawdzone łożyska połową sukcesu

Powszechnie wiadomo, że integralną częścią prawie każdej z maszyn, w których występuje ruch obrotowy, są łożyska. Ich dobór jest niezmiernie ważny i wpływa na wydłużenie czasu pracy urządzenia. Nasza firma rekomenduje łożyska japońskiego producenta – NACHI. Charakteryzują się one nie tylko o 30 procent dłuższą żywotnością, ale mają też ważny przy wyborze argument – bardzo dobry stosunek jakości do ceny.  Niestety należy też pamiętać o tym, że łożyska w ruchu ciągłym wykonują ciężką pracę, przemierzając dziennie długie dystanse, i jak każda część mechaniczna, narażone są na zużycie. Bardzo często przeoczamy pierwsze symptomy zużycia łożyska.   Specjaliści z naszego działu PM są w stanie wykryć już złowieszcze drgania i niezwłocznie przekazać niezbędne informacje na ich temat służbom utrzymania ruchu. Wszelkie wartości prędkości drgań zostały usystematyzowane wg normy ISO-10816 w czterech strefach: A – stan nowej maszyny, B – stan maszyny mogącej pracować bez ograniczeń, C – strefa, w której należałoby podjąć działania prewencyjne, oraz strefa D – gdzie dalsza praca maszyny jest już niedopuszczalna. Dla przykładu, we wspomnianej wcześniej normie, w przypadku pompy o mocy do 15 KW, posiadającej napęd bezpośredni, zamocowanej na podłożu podatnym, strefa C zostaje osiągnięta przy wartości prędkości drgań wynoszącej RMS > 4,5 mm/s.  Należy pamiętać, że drgań tych nie usłyszymy oraz nie wyczujemy, dotykając urządzenia.

„Zdrowa”  maszyna to nasz spokój

Zatem, kiedy zaskoczy nas kolejny przestój, może warto przypomnieć sobie ten artykuł oraz to, że nasza firma, chcąc zadbać o „kondycję fizyczną” maszyn, stworzyła z myślą o tym swój dział PM. Zbudowaliśmy go na wieloletnim doświadczeniu w branży utrzymania ruchu. Nasz zespół został przygotowany zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym, podczas odbytych wielogodzinnych szkoleń nie tylko w kraju, ale i za granicą.  Nasze usługi z segmentu PM, wykonywane w oparciu o wysokie kwalifikacje w połączeniu z konkurencyjni  cenami, zapewnią waszym maszynom dłuższe życie, a Państwu oszczędzą nerwów i wydatków spowodowanych niechcianymi przestojami.

Patryk Kosicki – specjalista ds Preventive Maintenance

firma HSB Sp. z o.o.

http://hsb.org.pl