Polskie innowacje za unijne pieniądze

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, polska firma zaprojektowała i wdrożyła wysokowydajną i innowacyjną maszynę pakującą, która pozwala na obniżenie o połowę ilości wykorzystywanego materiału, wagi opakowania i zużytej energii. Tym samym zyskała pozycję lidera na międzynarodowym rynku urządzeń tego typu.

Firma Pablo rozpoczęła działalność w 1996 roku od produkcji urządzeń do pakowania artykułów dla branży kosmetycznej, chemicznej, spożywczej i farmaceutycznej. Początkowo w ofercie miała wyłącznie maszyny do pakowania w folię termokurczliwą, która pozwalała na produkcję 10 opakowań w ciągu minuty. Równolegle z rozwojem i rozbudową parku maszynowego wzrastało portfolio produktowe firmy, co pozwalało jej na rozszerzenie oferty i pozyskanie nowych klientów.

Problem: rynek z rosnącymi wymaganiami

– Nasi klienci wielokrotnie zgłaszali nam, że zmagają się z problemami związanymi z brakiem wystarczających zasobów ludzkich, a przez to niedostateczną ciągłością pracy, niską wydajnością i powtarzalnością cykli. Coraz częstszym problemem była także zbyt duża ilość materiału i energii wykorzystywanej do produkcji opakowań. Rozwiązaniem było wprowadzenie na rynek nowego, niedostępnego dotychczas urządzenia, które pozwoli na zmniejszenie grubości wykorzystywanej folii do produkcji opakowania przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Wdrożenie do produkcji tych maszyn to jeden z kluczowych projektów realizowanych przez naszą firmę w ostatnim czasie – mówi Paweł Paździerz, Prezes Pablo.

Pierwsze przymiarki do projektu nowego urządzenia miały miejsce jeszcze w 2014 roku, jednak jego realizacja wymagała przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, opracowania prototypu maszyny pakującej przystosowanej do pracy w warunkach przemysłowych i przede wszystkich zdobycia środków na zakup linii technologicznej produkującej urządzenia.

Wyzwanie: sfinansowanie innowacji

– W ślad za podjęciem decyzji o stworzeniu innowacyjnej maszyny, konieczne było znalezienie źródła finansowania dla tego projektu. Jego koszt wynosił 12 mln złotych i zdobycie środków na jego realizację było dużym wyzwaniem.  O wsparcie w zdobyciu funduszy zwróciliśmy się do A1 Europe, która pomogła nam w doborze odpowiedniego programu dofinansowania, opracowała i co najważniejsze, pomogła rozliczyć wniosek – dodaje Paweł Paździerz.

Podpisanie umowy dotacyjnej dla projektu wdrożenia wysokowydajnych i innowacyjnych maszyn pakujących nastąpiło w 2017 r. W ramach programu unijnego “Inteligentny Rozwój” pozyskano środki w wysokości blisko 6,8 mln zł. Pozostałą część kwoty spółka Pablo pokryła z zaciągniętego kredytu oraz środków własnych. Przyznane z Unii Europejskiej środki przeznaczone zostały na budowę nowej hali produkcyjnej, która pociągnęła za sobą konieczność zmiany lokalizacji firmy oraz poszerzenie parku maszynowego o m.in. laser, obrabiarki, maszyny do cięcia wodą, wyposażenie biura w nowe stanowiska pracy i sfinansowanie 8 nowych etatów.

W przypadku dofinansowania projektu inwestycyjnego z Programu Unii Europejskiej, szczególną uwagę należy zwrócić na rozliczenie dotacji. Przeprowadzenie inwestycji nie wystarcza na otrzymanie środków, konieczne jest także spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z umowy i udowodnienie, że realizacja projektu przebiegała prawidłowo oraz była zgodna z przedstawioną wcześniej dokumentacją. Kluczowe jest wskazanie osiągnięcia planowanych rezultatów – mówi Robert Pawlak, Dyrektor Operacyjny, A1 Europe.Rozliczenie jest zawsze dużym wyzwaniem w tego typu projektach. Problematyczne może bowiem być np. zachowanie wielu procedur m.in. zakupowych i przetargowych, a wymagania Unii Europejskiej w tym zakresie są bardzo restrykcyjne. Jest to niezwykle istotne, gdyż w przypadku nieodpowiedniego rozliczenia projektu, konieczne może okazać się zwrócenie całości lub części dotacji dodaje R. Pawlak. 

Właściwe rozliczenie każdego projektu jest koniecznym warunkiem otrzymania dofinansowania. W przypadku projektu wdrożenia wysokowydajnych maszyn pakujących trwało ono ponad 2 lata. Po raz pierwszy innowacyjne na skalę europejską urządzenie uruchomione zostało w 2018. Dzięki niemu firma Pablo stała się jedną z najnowocześniejszych fabryk w Polsce, która jako jedyna na rynku oferuje klientom wysoką wydajność urządzeń do pakowania, przy jednoczesnej oszczędności materiału i energii.

Efekt: innowacja na skalę Europy

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań sfinansowanych, dzięki pomocy A1 Europe, ze środków Unii Europejskiej, pozwoliło nam na osiągnięcie pozycji lidera na międzynarodowym rynku. Obecnie jako jedyni w Europie oferujemy wysokowydajne maszyny pakujące w folię o grubości 10 mikronów, co pozwala na oszczędność materiału i wagi opakowania na poziomie 50 proc. i znaczne obniżenie energii zużytej na 1 proces pakowania. Z naszych rozwiązań korzystają już znane polskie i międzynarodowe firmy, m.in. P&G, Dawtona, Inglot, Dragon, Sante. Bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej ciężko byłoby nam to osiągnąćpodsumowuje P. Paździerz.


Źródło: A1 Europe