Polskie przedsiębiorstwa w ogonie innowacyjności

    Polska znalazła się na przedostatnim miejscu wśród 27 krajów UE pod względem jakiejkolwiek aktywności w dziedzinie innowacyjności w gospodarce – wynika z szóstego przeglądu, jaki powstał na zlecenie Komisji Europejskiej.

    Dane zbierano w oparciu o wypowiedzi ankietowanych przedsiębiorców.

    Z badania wynika, że w latach 2006-2008 średnio w UE 52 proc. firm przemysłowych i usługowych podjęło działania innowacyjne. Występowała przy tym znaczna rozbieżność wśród krajów członkowskich. Na jednym biegunie znalazły się przedsiębiorstwa z: Niemiec (80 proc. pozytywnych wypowiedzi), Luksemburgu (65 proc.), Belgii i Portugalii (po 58 proc.) oraz Irlandii (57 proc.), podczas gdy na drugim biegunie są: Łotwa (24 proc.), Polska (28 proc.), Węgry (29 proc.), Litwa (30 proc.) i Bułgaria (31 proc.).

    W grupie przedsiębiorstw podejmujących działalność innowacyjną, 34 proc. średnio w UE współpracowało z innym przedsiębiorstwem, szkołą wyższą lub publiczną instytucją badawczą, podczas gdy 66 proc. – oparło ją na wewnętrznych zasobach.

    Średnio 11 proc. przedsiębiorstw „innowacyjnych” współpracowało z partnerami spoza krajów UE, EFTA lub kandydatów do UE, 3 proc. – z firmami z USA, a po 2 proc. z firmami chińskimi i indyjskimi. Największy odsetek kooperacji w dziedzinie innowacji z firmami z krajów UE odnotowano w Słowenii (35 proc. wszystkich), Estonii (33 proc.), Belgii (30 proc.) i Luksemburgu (28 proc.), najwyższy z firmami amerykańskimi w Szwecji i Finlandii (po 11 proc.) oraz Belgii i Luksemburgu (po 9 proc.), a najczęściej z firmami chińskimi współpracowano w Szwecji i Finlandii (po 7 proc.).