Wiedza źródłem oszczędności

Sukcesem zakończył się Kongres PROTECH, który zgromadził blisko 400 słuchaczy, a ok. 1000 osób odwiedziło stoiska w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu. Około 60 prezentacji, goście z różnych stron kraju i z zagranicy, pełen przegląd zagadnień związanych z utrzymaniem ruchu, elektryką i energetyką, automatyką, robotyką, informatyką – tak w skrócie można zaprezentować tegoroczny kongres. Szerszą relację z Kongresu PROTECH’10 wraz z opiniami uczestników zamieszczamy na str. 4. Większość z nich podkreśla znaczenie uzyskanej wiedzy w ich praktyce zakładowej.

W październiku rozpoczęły się obchody 100-lecia polskiego dozoru technicznego. Za jego początek uznaje się datę 7 stycznia 1911 r., kiedy to uzyskano zatwierdzenie statutu Warszawskiego Stowarzyszenia nad Kotłami Parowymi przez ministra handlu i przemysłu Rosji. Jest to ważna data w historii polskiej techniki i dlatego postanowiliśmy z okazji tak świetnej rocznicy przybliżyć tę stuletnią już działalność kontynuowaną dziś przez Urząd Dozoru Technicznego. Zdarzające się wciąż wypadki przypominają, że najważniejsze w konstrukcji i eksploatacji urządzeń jest zapewnienie ich bezpiecznej obsługi. Nad realizacją norm i zaleceń czuwa właśnie UDT.

Inne ciekawe tematy, jakie można znaleźć w bieżącym numerze miesięcznika, to opis stosunkowo nowej metody łączenia cienkich elementów (blach), jaką jest nitowanie bezotworowe. Metoda ta wykorzystuje specjalne rurowe nity wykonane ze stali lub stopów aluminium. Dużą zaletą takiego połączenia jest wykonanie go w jednej operacji przy braku ograniczeń związanych ze zgrzewaniem.

W raporcie powstałym na bazie wyników ankiet wypełnionych przez naszych czytelników próbujemy zastanowić się, czy sprzedaż olejów jest miernikiem stanu gospodarki i czy na jej poziom ma wpływ kryzys gospodarczy. Chciałbym tu – wobec pojawiających się wątpliwości – ¬ podkreślić, że nie jest to szczegółowe badanie rynku (tym zajmują się wyspecjalizowane firmy badawcze). Chcemy jedynie zasygnalizować w naszych raportach pewne trendy rynkowe, pokazać popularność konkretnych marek, zauważyć pewne cechy charakterystyczne w poszczególnych działach, które są analizowane na podstawie uzyskanych z ankiet odpowiedzi oraz wypowiedzi specjalistów.

Tematem bieżącego numeru jest audyt instalacji sprężonego powietrza. Temat poruszany wielokrotnie na naszych łamach. Jest tym ważniejszy, że na wytworzenie sprężonego powietrza zużywa się nawet 30% energii w zakładach przemysłowych. Dlatego warto zastanowić się, w jaki sposób przeprowadzić audyt i jak wyciągnąć z niego prawidłowe wnioski. Polecam przy tym zajrzeć do naszych archiwalnych numerów, a zwłaszcza do tego z kwietnia 2009 r. (i kolejnych) do artykułu „Sprężone powietrze generatorem kosztów” na str. 60.

Tomasz Kurzacz

Redaktor naczelny

tk@utrzymanieruchu.pl