Pomiary parametrów jakości sprężonego powietrza

AUDYT – zgodnie z ISO 8573-1

Analiza danych z rejestratora - METPOINT® BDL | Fot. Beko

Pomiary w systemach sprężonego powietrza dzielimy na dwie grupy. Pierwsza z nich to pomiary parametrów jakości: cząstek stałych, ciśnieniowego punktu rosy oraz zawartości oleju. Druga to pomiary „energetyczne”: przepływu (wytworzenia, zużycia), ciśnienia, strat (nieszczelności w instalacji) oraz efektywności urządzeń wytwarzających i uzdatniających sprężone powietrze.

Pomimo istotnego wpływu kosztów energetycznych na funkcjonowanie przemysłu, w niniejszej publikacji skupiamy się na aspekcie jakościowym, który z jednej strony wpływa na finalne efekty każdego rodzaju produkcji, a z drugiej pozwala na efektywne wykorzystanie (długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie) dostępnych linii produkcyjnych, narzędzi oraz ogólnie rzecz biorąc pneumatyki.

BEKO TECHNOLOGIES dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi pozwalających na mierzenie wszystkich parametrów jakościowych sprężonego powietrza oraz w razie konieczności doprowadzenie ich do wymaganego, przez klienta poziomu.

Wykwalifikowani audytorzy oraz najnowocześniejszy dostępny na rynku sprzęt pomiarowy – z linii produktowej METPOINT® – pozwalają na dostarczenie naszym klientom najwyższej jakości usług.

Audytor BEKO TECHNOLOGIES | Fot. Beko

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie uzdatniania sprężonego powietrza oraz jego pomiarów umożliwia nam analizę danych zebranych podczas audytu, wystawienie certyfikatu jakości sprężonego powietrza oraz przedstawienie niezbędnych rekomendacji dotyczących instalacji/systemu sprężonego powietrza. Pozwala to uzyskać wymaganą jakość sprężonego powietrza w Państwa zakładzie.

Podczas audytu jakości parametrów sprężonego powietrza, którą definiuje norma ISO 8573-1:2010, mierzymy: zawartość cząstek stałych, ciśnieniowy punkt rosy oraz  resztkową zawartość oleju  (węglowodorów). Każdy z tych parametrów jest zmienny w czasie dlatego  stosując odpowiednie urządzenia: czujniki pomiarowe oraz rejestrator danych,  możemy w ciągu tygodniowego audytu w sposób usystematyzowany i miarodajny skontrolować jakość sprężonego  powietrza. Taki okres pomiaru pozwala zaobserwować ewentualne niewłaściwe poziomy mierzonych parametrów oraz wystawić rekomendacje , po których zastosowaniu jakość będzie mogła być utrzymana na wymaganym poziomie.

Mobilny system pomiarowy METPOINT® MCA OPS | Fot. Beko

Certyfikat jakości BEKO TECHNOLOGIES

Audyty jakości pozwalają sprawdzić jakiej klasy sprężone powietrze produkujemy, jednak w dłuższej perspektywie – kompletną wiedzę o jakości naszego powietrza oraz zabezpieczenie – 24h – procesów produkcyjnych może zapewnić tylko ciągły pomiar wszystkich wymaganych parametrów jakościowych sprężonego powietrza. Audyt pozwala potwierdzić, czy wytwarzane sprężone powietrze ma lub nie odpowiednio wysoką jakość, natomiast system pomiarowy BEKO TECHNOLOGIES – METPOINT® zainstalowany na stałe pozwala zabezpieczyć się przed ewentualnym awariami lub niewłaściwym działaniem systemu uzdatniania sprężonego powietrza (osuszanie, filtracja, usuwanie węglowodorów).

Certyfikat jakości BEKO TECHNOLOGIES | Fot. Beko

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

tel. 22 314 75 40, 601 649 181

www.beko-technologies.pl