Ponad 10 tys. firm zmieniło sprzedawcę energii

    W kwietniu liczba biznesowych odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę prądu przekroczyła 10 tysięcy. W pierwszych czterech miesiącach tego roku sprzedawcę zmieniło już ponad 3 tysiące firm.

    Urząd Regulacji Energetyki (URE) przedstawił najnowsze dane dotyczące zmian sprzedawców energii elektrycznej, a obejmujące narastająco okres od początku liberalizacji rynku energii elektrycznej do końca kwietnia tego roku.

    Z danych zebranych przez URE wynika, że na koniec kwietnia tego roku z prawa zmiany sprzedawcy energii elektrycznej korzystało w Polsce 10 806 odbiorców biznesowych ( grupy taryfowe A, B, C). Oznacza to, że pierwszych czterech miesiącach tego roku zmieniło sprzedawcę 3195 odbiorców biznesowych, a w samym kwietniu 1304.

    Z kolei według danych na koniec kwietnia tego roku z prawa zmiany sprzedawcy energii elektrycznej skorzystało 1 593 odbiorców z grupy taryfowej G, wśród których dominują gospodarstwa domowe, a którzy nadal kupują energię elektryczną po cenach regulowanych. Oznacza to, że , w okresie styczeń – kwiecień sprzedawcę zmieniło 253 odbiorców z grupy taryfowej G, a w samym kwietniu 115.

    Skala zmian sprzedawców rejestrowanych przez URE nadal nie jest wielka w stosunku do liczby odbiorców energii elektrycznej. Według danych na koniec 2010 roku liczba odbiorców energii elektrycznej w grupach taryfowych A,B i C wynosiła łącznie blisko 1,65 mln, a do grupy taryfowej G było zaliczonych około 14,8 mln odbiorców z czego około 13,6 mln to były gospodarstwa domowe.