ABB zbudowało stację elektroenergetyczną w Białce Tatrzańskiej

  Z udziałem władz lokalnych, przedstawicieli wykonawców i inwestora oddano do użytku nową, ważną inwestycję ENION S.A. – stację elektroenergetyczną 110/15 kV w Białce Tatrzańskiej, której wykonawcą była ABB.

  Stacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu narciarskiego „Kotelnica Białczańska”. Uruchomienie Stacji oraz przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji: od GPZ Bukowina do linii GPZ Niedzica – GPZ Szaflary, wpłynie na poprawę parametrów napięciowych oraz pewność i ciągłość zasilania odbiorców na tym terenie. Stacja poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy i pozwoli na jej rozwój.

  Stacja to nowoczesny obiekt. Na ogrodzonym terenie działki o powierzchni 0,3 ha zlokalizowano napowietrzną rozdzielnię 110 kV, wnętrzową rozdzielnicę 15 kV w nowym budynku stacyjnym oraz dwa napowietrzne stanowiska transformatorów mocy 110/15 kV. Transformatory posadowiono na betonowych szczelnych misach zdolnych do awaryjnego przejęcia 100 proc. oleju, co w pełni zabezpiecza środowisko naturalne przed ewentualnym skażeniem.

  Ze względu na dużą stromość drogi dojazdowej oraz mroźną pogodę, budowa wymagała dużego kunsztu i specjalistycznych środków, między innymi przy transporcie transformatorów mocy (ciężar samego transformatora bez oleju wynosi 35 ton).

  „Na etapie robót ziemno-budowlanych borykaliśmy się z mrozem i intensywnymi opadami deszczu. Warunki pogodowe nie były optymalne, szczególnie dla ciężkiego sprzętu, ale prace zakończyliśmy w terminie uzgodnionym z klientem, za co chciałbym podziękować między innymi spółce ENION, która była bardzo pomocna przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z inwestycją, pracownikom serwisu odpowiedzialnym za udane uruchomienie stacji oraz partnerom zewnętrznym. Cieszę się nie tylko jako przedstawiciel firmy, która zaprojektowała, wykonała i zainstalowała stację, ale również jako miłośnik polskich gór. Ta inwestycja, powstała również na zapotrzebowanie lokalnego biznesu narciarskiego, ma bowiem duże znaczenie dla rozwoju regionu, Białki Tatrzańskiej i polskiego narciarstwa w ogóle” – powiedział Tomasz Wolanowski, Dyrektor Handlowy Dywizji Produkty Energetyki i Systemy Energetyki ABB.

  Łączne nakłady jakie poniósł ENION na budowę Stacji wyniosły ok. 9,5 mln złotych.