Ponad 63 ha więcej pod inwestycje przemysłowe

    2 marca 2010 rząd przyjął przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki rozwiązania, które umożliwią utworzenie blisko 2,9 tys. nowych miejsc pracy w mieleckiej specjalnej strefie ekonomicznej.

    Zmiana granic mieleckiej strefy zwiększa jej powierzchnię o 63,4704 ha, do 1062 ha. Włączone zostaną do niej tereny prywatne WSK „PZL-Rzeszów” S.A. w Rzeszowie o powierzchni 1,3875 ha, na których nową inwestycję zamierza realizować Hamilton Sundstrand Poland sp. z o. o.

    Spółka planuje zmodernizować i rozbudować istniejącą halę magazynową, w której uruchomi produkcję i montaż silnikowych zespołów lotniczych. Firma będzie tam także testować produkowane urządzenia oraz remontować silniki pomocnicze do samolotów typu Boening, Airbus i Embraer. Koszt przedsięwzięcia to ok. 114 mln zł, a przy jego realizacji zatrudnienie znajdzie co najmniej 400 osób. Hamilton Sundstrand Poland sp. z o. o. utworzy również biuro badawczo-rozwojowe, które będzie się zajmować rozwojem istniejących i projektowaniem nowych wyrobów lotniczych. Firma przeznaczy na ten cel co najmniej 15 mln zł, a pracę w biurze B+R znajdzie ok. 75 osób.

    Szacuje się, że zmiana granic SSE Euro-Park Mielec pozwoli utworzyć w perspektywie kilku lat ok. 2300 nowych, trwałych miejsc pracy na terenie samej strefy oraz ok. 600 w firmach położonych w zasięgu oddziaływania realizowanych w strefie inwestycji. Prognozowane wpływy do budżetu państwa i samorządu terytorialnego (z tytułu podatków) w wyniku powstania nowych zakładów szacowane są na ok. 890 mln zł.

    Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wejdzie w życie 15 marca br.