Ponad pół miliona EURO oszczędności w fabryce silników Forda

Fot. Rittal

W kolońskiej fabryce silników Forda w ciągu jednego roku doszło do przestojów maszyn ze względu na awarię klimatyzatorów. Pracownicy firmy zgłosili się do specjalistów Rittal, którzy przeprowadzili przegląd urządzeń. Po kontroli efektywności i serwisu klimatyzatorów wskazali potencjalne oszczędności oraz zalecili dodatkowe działania. 

Awarie urządzeń powodują szereg przestojów w przedsiębiorstwach, dlatego usługa firmy Rittal mająca na celu przeprowadzeniu niezależnej inwentaryzacji wszystkich klimatyzatorów i analizie potencjalnych oszczędności energii została z przeprowadzona w zakładzie produkcyjnym samochodów Ford. Kontrola wskazała na konieczność naprawy i wymiany 11 procent zainstalowanych klimatyzatorów. Specjaliści Rittal sporządzili także obszerną kalkulację efektywności energetycznej, która pokazała możliwe oszczędności w wysokości ponad pół miliona euro w ciągu 10 lat oraz czas amortyzacji inwestycji w przypadku instalacji nowych klimatyzatorów w ciągu zaledwie 2 lat i 4 miesięcy. „Kontrola wykonana przez serwisantów Rittal wykazała znaczne oszczędności dla naszych zakładów” – mówi Helmar Bencker – Manager Plant Engineering & Environment w Ford Kolonia. 

Fot. Rittal

Kontrola ponad 220. klimatyzatorów 

Technicy Rittal sprawdzili i ocenili stan ponad 220 klimatyzatorów w kolońskiej fabryce Forda – zarówno urządzeń firmy Rittal, jak i innych producentów. Zweryfikowali także prawidłowość działania komponentów klimatyzatorów pod kątem zanieczyszczenia, uszkodzeń i odgłosów wydawanych przez łożyska w maszynie. Po weryfikacji przygotowali listę kontrolną konserwacji i propozycje modyfikacji urządzeń. Analiza wykazała, że 25. klimatyzatorów było uszkodzonych i wymagało naprawy lub wymiany. Większość z tych urządzeń miało średnio zaledwie pięć lat. 

Jako długofalowe rozwiązanie problemów związanych z efektywną klimatyzacją zespół serwisowy Rittal zbudował instalację testową. Porównano 2,6-kilowatowy klimatyzator Rittal Blue e+ z 2,5-kilowatowym klimatyzatorem innej firmy. Wyniki wykazały oszczędność energii urządzenia Blue e+ na poziomie aż 88,9%.

Na podstawie zebranych danych eksperci Rittal przygotowali obszerną kalkulację efektywności dla fabryki Forda w Kolonii. Dzięki wymianie 150 klimatyzatorów na urządzenia Rittal Blue e i Blue e+ możliwe było osiągnięcie oszczędności energii w wysokości ponad 552 000 euro i 276,3 ton dwutlenku węgla – dla 10-letniego okresu eksploatacji. Po odjęciu sumy inwestycji uzyskano krótki czas amortyzacji – zaledwie 2,42 roku.

Fot. Rittal

Rittal