Power Days 2009 w Niemczech, Austrii i Polsce

28 i 29 października w Monheim w Niemczech, 5 listopada na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie i 12 listopada w austriackim Sankt Pölten – oto punkty leżące w centrum zainteresowania branży automatyzacyjnej. logi.cals, wytwórca oprogramowania z Dolnej Austrii zaprezentuje podczas swoich corocznych dni „Power Days” zarówno aktualne projekty badawcze jak i przykłady na wykorzystanie ich efektów w przemyśle. Spodziewana jest szeroka wymiana doświadczeń. logi.cals pod kierownictwem prezesa Heinricha Steininger wniosła przez ostatnie 20 lat wielki wkład w rozwój branży.

logi.cals Power Days to coroczna impreza. Firma zaprasza w październiku i listopadzie 2009 swoich partnerów OEM, przedstawicieli ośrodków naukowych, klientów oraz wszelkie osoby zainteresowane wymianą doświadczeń na tradycyjne spotkania w Niemczech, Polsce i Austrii. „Otwarta dyskusja w grupie kolegów z branży to najlepsza droga do skojarzenia przyszłych partnerów biznesowych – zarówno ze środowisk naukowych jak i z przemysłu”, twierdzi współzałożyciel i prezes logi.cals Heinrich Steininger. Porządek dzienny obejmuje zarówno referaty na temat aktualnie rozwijanych projektów badawczych oraz planów na przyszłość jak i prezentacje konkretnych, już zaimplementowanych zastosowań praktycznych. Językami konferencji są w niemiecki (Power Days Niemcy / Austria) względnie polski/angielski (Power Days Polska).

W tegorocznych konferencjach “logi.cals Power Days 2009” wezmą udział następujący prelegenci: Anton Schindele z Andritz Hydro (Projektowanie elektrowni wodnych z logi.CAD), Stefan Biffl z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (Automation Service Bus), Björn Grimm z Mercedes Benz (Standardy w automatyzacji – Automation ML), Jutta Isopp z firmy Messfeld (Condition Monitoring z wykorzystaniem otwartej platformy logi.GUARD); Thomas Baier (Uniwersalna komunikacja – OPC UA) i Harald Nistelberger  (Projekt badawczy logi.DIAG – Test Driven Automation) z firmy logi.cals oraz Prof. Dr. Arndt Lüder z Uniwersytetu Otto von Guericke (CbVSM i integracja w logi.CAD).