Spokojniej na rynku wynagrodzeń inżynierów

  Średnie wynagrodzenie brutto w sierpniu 2009 wyniosło 4 856 PLN i pozostało bez większych zmian (spadek: -0,4%) wobec lipca 2009, było natomiast o 1,2% niższe niż w sierpniu ubiegłego roku. Wg danych z Głównego Urzędu Statystycznego również wskaźnik bezrobocia pozostał na poziomie z ubiegłego miesiąca (10,8%) – komentuje Anna Strożek, Starszy Specjalista z Banku Danych o Inżynierach.

  Najbardziej stabilny poziom wynagrodzeń utrzymały osoby w przedziale wiekowym 26-30 oraz 31-35 lat (+/- 0,2%). Ich średnie wynagrodzenie wyniosło odpowiednio: 4 371 PLN oraz 6 204 PLN. Osoby te stanowiły 59,9% populacji inżynierów biorących udział w sierpniowej analizie. Są to głównie osoby na stanowiskach specjalistycznych, gdzie średnie wynagrodzenie wyniosło 4 039 PLN i spadło o 1% w porównaniu z ubiegłym miesiącem. W skali roku spadek ten wyniósł 1,7%.

  W świetle najnowszego numeru Miesięcznego Raportu Płacowego, opracowanego przez analityków Banku Danych o Inżynierach, najmniejsze wahania wynagrodzeń odnotowały branże: automatyka (średnia: 4 653 zł, spadek: -0,5%), informatyka – oprogramowanie sieci (średnia: 4 692 zł, wzrost: +0,2%), instalacje sanitarne (średnia: 3 986 zł, b.z.), maszyny, urządzenia, narzędzia (średnia: 4 482 zł, wzrost: +0,4%), motoryzacja (średnia: 4 722 zł, spadek: -0,5%), nieruchomości, development (średnia: 9 868 zł, wzrost: 0,4%), ochrona środowiska (średnia: 3 661 zł, spadek: 0,5%), odzieżowa, włókiennicza (średnia: 4 377 zł, spadek: -0,1%), służba zdrowia (średnia: 5 711 zł, b.z.), spożywcza (średnia: 4 780 zł, wzrost: +0,8%), stoczniowa (średnia: 4 993 zł, spadek: -0,1%) oraz tworzywa sztuczne (średnia: 4 881 zł, spadek: -0,1%).

  Z najbardziej stabilną sytuacją na rynku wynagrodzeń mieliśmy do czynienia w województwie mazowieckim. Tutaj średnie płace zmalały zaledwie o 0,8% w skali miesiąca i wyniosły 5 723 zł. Dla porównania w skali roku spadek ten wyniósł 1,1%. Niewielkie różnice, w porównaniu z lipcem 2009, wystąpiły też w województwie pomorskim (-0,4%), śląskim (-0,5%), lubuskim (+0,6%) oraz wielkopolskim (+0,2%). Średnie płace utrzymały się tutaj na poziomie odpowiednio: 4 890 zł, 4 517 zł, 4 259 zł oraz 4 704 zł. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku spadek był już większy. W województwie pomorskim o 6,7%, w śląskim o 7,8%, w lubuskim o 7,3%. Tylko w województwie wielkopolskim możemy zaobserwować nieznaczny wzrost wynagrodzeń w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku: +1%.

  Po analizie poszczególnych działów/pionów w firmach najspokojniej było w finansach (średnia: 3 788 zł, b.z), inwestycjach i wdrożeniach (średnia: 6 953 zł, spadek o 0,5%), laboratoriach i badaniach (średnia: 3 521 zł, wzrost: +0,3%), projektowaniu (średnia: 4 270 zł, wzrost: +0,4%), przygotowaniu produkcji i produkcji (średnia: 4 654 zł, spadek: -0,7%).

  Pracodawcy, poza płacą zasadniczą, nadal stosują inne elementy składowe przy wynagradzaniu inżynierów. Są to głównie premie uznaniowe oraz prowizje od indywidualnych wyników. Otrzymało je 23,08% inżynierów biorących czynny udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez BDI w miesiącu sierpniu 2009 roku. Na drugim miejscu uplasowały się płatne nadgodziny oraz premie zadaniowe. Otrzymało je 20,51% inżynierów. 12,82% osób otrzymało dodatkowe wynagrodzenie za prace zlecone oraz prowizję od wyników działu lub firmy. Dodatek funkcyjny otrzymało 10,26% inżynierów. Najmniejszą popularnością cieszyły się nagrody okresowe, premie okolicznościowe, premie regulaminowe oraz trzynasta pensja. Dostało je 7,69% inżynierów.

  W firmach ograniczono dodatkowe gratyfikacje pozapłacowe przyznawane inżynierom. Jeszcze w lipcu ze szkoleń obowiązkowych mogło skorzystać 47,37% inżynierów. W sierpniu odsetek ten spadł do 33,33%. Komputer oraz telefon komórkowy do użytku prywatnego otrzymało w lipcu 42,11% osób, zaś w sierpniu 38,46%.

  Więcej informacji dotyczących wynagrodzeń inżynierów można znaleźć w pełnym opracowaniu raportu miesięcznego „Wynagrodzenia Inżynierów – Sierpień 2009” oraz w „Raportach Branżowych – II kwartał 2009” dostępnych w Banku Danych o Inżynierach (www.bdi.com.pl).