Pożyczka ARP na inwestycje energooszczędne

  Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) dla małych i średnich firm przygotowała na atrakcyjnych warunkach pożyczkę na wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia i obniżenie kosztów energii.

  Energopożyczka, bo tak nazywa się kredyt ARP, przeznaczona jest na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w gospodarce energetycznej pożyczkobiorcy, w szczególności w realizowanych przez niego procesach produkcyjnych, inwestycje mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej pożyczkobiorcy.

  Pożyczka jest udzielana również na inwestycje wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, m.in. wysoko sprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i systemy gospodarki parą, systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Wspierany jest także zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii.

  Celem pożyczki jest także wspomożenie działań przedsiębiorców, mających na celu produkcję urządzeń, tworzenie systemów informatycznych lub przygotowanie usług, które służą poprawie efektywności energetycznej lub zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych u ich nabywców.

  Pożyczka wspomaga także zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią, wykonanie audytów energetycznych, wykonanie projektów technicznych prowadzących do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną.

  Energopożyczka może być wykorzystana także na nabycie efektywnych energetycznie budynków lub ich części, przebudowę lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacji przedsięwzięć termo-modernizacyjnych a także nabycie lub wymiana urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

  ARP oferuje długi termin spłaty – do 72 miesięcy, bez prowizji za decyzję. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez prowizji a także możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy, również bez prowizji.

  Środki Agencji na pożyczkę wynoszą 6,5 mln zł, jednorazowo pożyczka może mieć wartość do 300 tys. zł.