Koniunktura w przemyśle gorsza we wrześniu o 2 pkt

  Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się we wrzesniu na poziomie plus 1 pkt, czyli spadł o 2 pkt. wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

  Poprawę koniunktury sygnalizuje 18% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17% (w sierpniu odpowiednio 18% i 15% jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

  „Na utrzymanie się portfela zamówień ogółem na poziomie sprzed miesiąca wpływa wzrost krajowego portfela przy niewielkim, mniej znaczącym niż przed miesiącem, spadku portfela zagranicznego. Bieżąca produkcja jest rozszerzana w niewielkim stopniu. Prognozy portfela zamówień i produkcji są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu”- głosi komunikat.

  „Stan zapasów wyrobów gotowych przekracza w niewielkim stopniu poziom uznawany za wystarczający. Wzrastają trudności w ściąganiu należności od kontrahentów. Przedsiębiorcy z opóźnieniem regulują bieżące zobowiązania finansowe, prognozy na najbliższe miesiące wskazują na możliwość pojawienia

  się niewielkich trudności w tym zakresie” – czytamy dalej.

  Autor: PAP