Prewencja zamiast interwencji

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń – to temat przewodni Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która odbyła się w dniach 4-5 grudnia w Łodzi. Partnerem merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Klub Paragraf 34, patronem strategicznym – SIEMENS.

W spotkaniu udział wzięło ponad 130 projektantów maszyn, służby BHP, osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania bezpieczeństwem, pracownicy z działów utrzymania ruchu, jakości oraz inwestycji.

Za najciekawszą prelekcję uczestnicy uznali wystąpienie Anny Sójki z Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS dotyczące dofinansowania działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zmniejszenia zagrożenia chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy. Dofinansowaniu podlegają projekty o charakterze doradczym, inwestycyjnym lub doradczo-inwestycyjnym. Projekty doradcze powinny być nastawione na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (ocena ryzyka zawodowego, wprowadzanie procedur bezpiecznej pracy, planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP). Natomiast projekty inwestycyjne obejmują bezpieczeństwo techniczne (rozwój, modyfikacje i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochrony indywidualnej).

Zainteresowanie wzbudziło także wystąpienie Marka Trajdosa, prezesa Stowarzyszenia Klub Paragraf 34, poruszające zagadnienie zatrzymania i prędkości bezpiecznej, jako jednej ze zbioru funkcji umożliwiających redukcję ryzyka, na które narażeni są operatorzy maszyn i inne osoby przebywające w ich otoczeniu.

Marek Dźwiarek z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy poruszył zaś kwestię wypadków z udziałem operatorów w zakładach przemysłowych. Prowadzone w CIOP-PIB badania wykazały, że ponad 20% incydentów przy obsłudze maszyn wynika z obchodzenia systemów ochronnych. Zaprezentowano 5 kroków postępowania prewencyjnego uwzględniające zarówno aspekty techniczne (ocena podatności, stosowanie zapobiegawczych rozwiązań technicznych), jak i organizacyjne (polityka zakładowa, szkolenia, analizy zaistniałych przypadków).

– Jako Zarząd Stowarzyszenia powołaliśmy Komitet Naukowy, którego zadaniem będzie czuwanie nad merytoryczną stroną konferencji, ocena artykułów i prezentacji oraz dobór prelegentów – mówi Wiesław Monkiewicz z Klubu Paragraf 34. – W przyszłym roku zaproponujemy słuchaczom jeszcze większą liczbę wykładów, a także przykładów wdrożeń. Wśród tematów, które na pewno poruszymy znajdą się: strefy zagrożone wybuchem, bezpieczeństwo w zakresie instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia, bezpieczeństwo infrastruktury IT w przemyśle oraz przykłady dostosowania starych maszyn do aktualnych norm bezpieczeństwa.

Wśród tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in. prof. Tadeusz Missala z PIAP, Józef Gierasimiuk z NOT, Andrzej Midera z PIP, doradcy techniczni z Siemens: Andrzej Cyganik, Bartosz Toczko, Marcin Malinowski, Mariusz Pajkowski z Lapp Kabel oraz Robert Skibiński ze Stoltronic.

– Współpraca pomiędzy środowiskami, które w sposób komplementarny wymieniają się wiedzą jest niezwykle istotna – mówi Cezary Mychlewicz z Siemens. – W przyszłym roku wrócimy do standardu wydawniczego, jakim jest zbiór prelekcji z naszych spotkań. Chcemy promować dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa nie tylko na płaszczyźnie, którą sami budujemy, ale także wśród szerszego grona odbiorców.

Patronat honorowy nad konferencją objął Urząd Dozoru Technicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Naczelna Organizacja Techniczna oraz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.

Partnerami konferencji były firmy LAPP KABEL oraz STOLTRONIC.