SATO wspiera firmy z branży spożywczej w sprostaniu wymogom UE, których niedopełnienie skutkuje poważnymi karami

  Firma SATO, wiodący producent drukarek kodów kreskowych i systemów znakowania, opracowała rozwiązania, które produkują etykiety z wyraźnie nadrukowanymi informacjami o żywności i napojach. Takie rozwiązania zapewnią producentom i sprzedawcom możliwość sprostania zobowiązaniom UE i uniknięcia surowych kar. Dzięki nowej dyrektywie Europejskiej 1169/2011 dotyczącej etykietowania żywności, która wejdzie w życie w dniu 13 grudnia 2014 roku, producenci i sprzedawcy będą zobowiązani do zamieszczania na produktach dokładnych informacji, w tym informacji na temat alergenów oraz dokładnym pochodzeniu produktu. Uchybienie skutkuje wysokimi karmi, które wahają się od nieograniczonych grzywien w UK1 po pozbawienie wolności we Francji2 na okres dwóch lat.

  Głównym celem dyrektywy europejskiej 1169/2011 jest ujednolicenie oznakowania żywności i napojów, w taki sposób aby pomóc i zapewnić konsumentom łatwy dostęp do informacji na temat składników danego produktu, jego miejsca pochodzenia oraz alergenów. Podstawowym wymogiem nowego rozporządzenia jest wymuszenie na producentach żywności i napojów, sprzedawcach, a także operatorach usług gastronomicznych, umieszczenie i wskazanie informacji o składnikach, a także substancjach potencjalnie alergizujących.

  „Niniejsza dyrektywa pociąga za sobą daleko idące skutki dla producentów i sprzedawców żywności”, powiedział Makoto Hayama, Dyrektor Zarządzający SATO International Europie. „Rozwiązania SATO z zakresu bezpiecznego etykietowania żywności są stosowane na całym świecie, w różnych środowiskach regulacyjnych, które w szybki i w łatwy sposób umożliwią klientom dostosowanie się do nowych zmian”.

  Drukarka etykiet SATO TH2 dedykowana branży żywnościowej jest idealnym rozwiązaniem dla producentów wymagających szerokiego oznakowania produktów. Przykładem takich producentów są piekarnie, delikatesy – branża gastronomiczna. TH2 jest wolnostojąca drukarką, wyposażoną w dużą klawiaturę, która ułatwia użytkownikowi wywołanie dowolnej etykiety, w tym zamieszczenia na niej składników, archiwizowanych w obszernej, wewnętrznej liście produktowej. Antybakteryjna obudowa oraz małe gabaryty to główne charakterystyczne cechy TH2. Dodatkowo, drukarka sama automatycznie oblicza wykorzystanie baz danych.

  Oprócz nowoczesnej technologii wydruku, technologii etykietowania i specjalnemu oprogramowaniu, systemy SATO „cieszą się” szerokim zastosowaniem w dużych i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Proste oparte na systemie Windows oprogramowanie do projektowania etykiet gwarantuje, że wymienione nazwy alergenów i wszelkie związane z nimi opisy są automatycznie zaznaczane na etykiecie produktu, spełniając przy tym wymagania dyrektywy 1169/2011.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań SATO, odwiedź www.satoeurope.com/uk/industry-solutions/food-service-distribution/eu-food-labelling-regulations-11692011.aspx.

  1 Food Standard Agency, Food allergen labelling and information requirements under the EU Food Information for Consumers Regulation No. 1169/2011: Technical Guidance, August 2014, p. 6,

  http://www.food.gov.uk/sites/default/files/food-allergen-labelling-technical-guidance.pdf

  2 Assemblée Nationale, Rapport d’information déposé par la commission des affaires européennes(1) sur la qualité et la traçabilité des denrées alimentaires, February 2014, p. 16,  http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/europe/rap-info/i1836.pdf