Produkcja przemysłowa w kwietniu

  Produkcja przemysłowa spadła w kwietniu br. o 9,9% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 9,9% wobec wzrostu o 12,5% w marcu podał Główny Urząd Statystyczny.

  „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i była o 2,1% niższa w porównaniu z marcem br.” – głosi komunikat.

  Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 18,0% m/m, ale spadła o 6,1% w ujęciu rocznym. W marcu jej spadek wyniósł 8,9% r/r (po korekcie).

  W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 9,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

  „W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 56,4%, urządzeń elektrycznych – o 43,9%, metali – o 32,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 19,3%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 18,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 17,9% oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 14,4%” – czytamy dalej w komunikacie.

  Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku wystąpił w 11 działach m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 26,7%, mebli – o 15,2%, napojów – o 11,1% oraz maszyn i urządzeń – o 10,3%., podał też GUS.