Produkcja z myślą o środowisku – to możliwe

Zanieczyszczone powietrze i woda, zmiany klimatyczne czy zbyt duża ilość odpadów to globalne problemy, z którymi walczą przywódcy państw i rządzący. Potrzebę większej dbałości i odpowiedzialności za środowisko dostrzegają także firmy z sektora przemysłowego, implementując nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. O tym, jakie działania można wdrożyć, aby produkcja była bardziej ekologiczna, opowiadają Marcin Terelak – Technical Manager oraz Andrzej Majewski, dyrektor fabryki Cedo.

Andrzej Majewski, dyrektor fabryki Cedo. | Fot. Cedo

Działalność firm coraz częściej idzie w parze z filozofią odpowiedzialnej produkcji. Zielona polityka modyfikuje nie tylko procedury i techniki zarządzania, ale przede wszystkim niesie ogromne zmiany w samym procesie produkcyjnym, stawiając nacisk na oszczędzanie energii i surowców oraz redukcję odpadów do minimum. Konieczność wdrożenia prośrodowiskowych rozwiązań widzą nie tylko giganci rynku przemysłowego, ale także mniejsze przedsiębiorstwa. Raport DNB Bank Polska i PwC „Kierunki 2020. Zielona odpowiedzialność biznesu. Czy biznes przyjazny środowisku się opłaca?” wskazuje, że aż 67% polskich dużych firm wprowadziło proekologiczne rozwiązania, a 14,5% ma zamiar je urzeczywistnić w przyszłości.

– Ekologia to jeden z filarów zrównoważonego rozwoju. Niestety przez lata była traktowana przez biznes trochę „po macoszemu”, jako przymus, który regulowały normy i dyrektywy. Na szczęście to podejście się zmienia, a organizacje coraz częściej dostrzegają korzyści, jakie płyną z wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku oraz możliwość rozwoju – komentuje Andrzej Majewski, dyrektor fabryki Cedo i dodaje: ważne, aby angażować się w przyjętą politykę ochrony środowiska, a nie traktować jej jedynie jako element budowania wizerunku. Cele tych działań powinny iść w parze z misją firmy oraz stać się ważnym punktem w strategii biznesowej.

 W zieloną stronę

Zmiany środowiskowe, które są wynikiem działalności człowieka, wymuszają poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań zarówno w zakresie wydobycia surowców, jak i wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Potrzeby są ogromne, a na celowniku wielu firm jest tzw. polityka „zero” w zakresie ograniczenia odpadów stałych, ale także obniżenia zużycia wykorzystywanej energii czy wody. Wśród ekoinwestycji widać zorientowanie na wtórne wykorzystanie przetwarzanych surowców, wyeliminowanie uciążliwych dla środowiska komponentów wyrobu czy sięganie do energii odnawialnej. 

– Recykling jest niejako wpisany w DNA firmy Cedo – produkujemy jednorazowe artykuły gospodarstwa domowego z odpadów pokonsumenckich, dając tworzywom sztucznym drugie życie. W naszym oddziale w Holandii posiadamy jedną z największych w Europie instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych pochodzących z gospodarstw domowych. Urządzenia myją, suszą i odseparowują odpad PE (polietylen) od PP (polipropylen). W naszym procesie produkcji worków na śmieci wykorzystujemy wyłącznie odpad PE, który w następnych krokach procesu recyklingu, po dokładnym przetopieniu i przefiltrowaniu, powraca do postaci granulatu. Nasze worki na śmieci niemal w całości pochodzą z materiałów, które kiedyś były odpadem, a sam proces produkcyjny jest tak skonstruowany, aby powstały przy produkcji odpad powtórnie przetworzyć na wartościowy granulat. Jesteśmy skupieni na maksymalnym wykorzystaniu odpadów – dopiero to, czego nie da się przetworzyć, poddajemy odpowiednim procesom utylizacji. W naszych polskich zakładach funkcjonują także linie do ekstruzji i konwersji produktów biodegradowalnych – wytwarzamy worki na śmieci z surowców naturalnych, czyli skrobi ziemniaczanej czy kukurydzy. Zauważamy także dużą wartość w produkcji o niskiej emisyjności, dlatego do 2030 roku chcielibyśmy osiągnąć neutralność klimatyczną. W najbliższych latach planujemy pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych – wiatru, wody i słońca, choć już teraz pracujemy nad projektami, których celem jest zmniejszenie zużycia energii. Jednym z nich jest jeszcze bardziej wydajny układ free-coolingu, który w okresie jesienno-zimowym pozwala zredukować zużycie energii związanej z procesem chłodzenia o 90%, korzystając z naturalnego chłodu na zewnątrz – mówi Marcin Terelak – Technical Manager w firmie Cedo.

Małe-wielkie kroki

Marcin Terelak, Technical Manager Cedo | Fot. Cedo

Aby wdrożyć z powodzeniem koncepcję ochrony środowiska w firmie, nie wystarczą wielotysięczne inwestycje w technologię, która spełni wyśrubowane normy. Potrzebne jest także, a może aż, zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli – od produkcji po kadrę zarządzającą. Według raportu DNB Bank Polska i PwC dobre praktyki wewnętrzne są stosowane w wielu firmach – 76% przedsiębiorstw bierze udział w segregacji śmieci, 73% korzysta z energooszczędnych żarówek, a prawie 50% tworzy akcje edukacyjne dla pracowników.

– Budowanie świadomości ekologicznej w firmie to podstawa. Dlatego w Cedo wdrożyliśmy segregację odpadów, aby pokazać pracownikom, że papier, plastik czy folia, który użytkują na co dzień, może być wykorzystany w recyklingu wewnętrznym. Papier jest w 100% recyklingowany i dostarczany do papierni, podobnie aluminium. Zrezygnowaliśmy także z jednorazowych opakowań na wodę, zastępując je butelkami wielokrotnego użytku. Bidony przypadły do gustu naszym pracownikom i często z nich korzystają. Proekologiczne zmiany wprowadziliśmy również w obszarze oświetlenia, zastępując tradycyjne źródła światła oświetleniem LED-owym. Każdy z tych punktów jest ważny, ponieważ buduje kulturę organizacji i pokazuje, że dla naszej firmy ochrona środowiska nie jest tylko zapiskiem w dokumentach – komentuje Marcin Terelak – Technical Manager w firmie Cedo.

Wspólna odpowiedzialność 

W dobie kryzysu klimatycznego proekologiczna działalność firm ma duże znaczenie. Rewolucyjne zmiany w zarządzaniu i produkcji, jakie zachodzą w wielu zakładach przemysłowych, są bardzo potrzebne, jednak bez porozumienia na linii firma – konsument niewiele da się wywalczyć. Przed biznesem stoi niełatwe zadanie połączenia produkcji przyjaznej środowisku z kształtowaniem proekologicznych postaw konsumenckich. 

– Produkcja z myślą o środowisku to bardzo pojemne pojęcie. Nie ogranicza się tylko do stosowania norm środowiskowych, gospodarowania odpadami czy korzystania z energii odnawialnej. Nigdy nie możemy powiedzieć, że jako producent zrobiliśmy dość, że już wystarczy. Ochrona środowiska w tak specyficznym obszarze jak produkcja przemysłowa stanowi wyzwanie, aby ciągle poszukiwać nowych rozwiązań i korzystać z możliwości, które stwarza technologia – podsumowuje Andrzej Majewski, dyrektor fabryki Cedo.