Targi PLASTPOL potwierdziły siłę branży tworzyw sztucznych

Prawie 6000 odwiedzających, 300 wystawców z 22 krajów i ponad 4 tysiące m2 powierzchni wystawienniczej. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna, wrześniowa edycja Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL. Była to jubileuszowa, 25. edycja wydarzenia organizowanego przez Targi Kielce.

– W ubiegłorocznej, pandemicznej, a przez to bardzo skromnej edycji Plastpolu byliśmy zaskoczeni pozytywnym odbiorem wśród wystawców. W rozmowach wspominali o tym, że przez zaistniałą sytuacje na targach pojawili się wyłącznie poważni rozmówcy z branży z konkretnymi ofertami. Myślę, że podobnie będzie w tym roku, zwłaszcza, że edycja 2021 jest dwukrotnie większa, niż poprzednia – stwierdził prezes Targów Kielce, Andrzej Mochoń.

Targi rozpoczęła konferencja prasowa Stowarzyszenia PlasticsEurope Polska. Podczas spotkania została przedstawiona analiza rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie i na świecie. Eksperci ze stowarzyszenia podzielili się również swoimi wnioskami i opinią na temat przyszłości branży.

Jak podkreśla Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska – pandemia nie zmieniła zasadniczych priorytetów europejskich i globalnych, w tym najważniejszego – zapobiegania zmianom klimatu, w czym pomóc ma zeroemisyjna gospodarka i zamykanie obiegu surowców. Agenda legislacyjna minionych kilkunastu miesięcy pozostała napięta, a ogłoszony na początku ubiegłego roku Nowy Plan Działań GOZ dodatkowo wzmocnił niektóre aspekty związane z ochroną środowiska, w tym dotyczące tworzyw sztucznych.

Jak wynika z raportu Fundacji PlasticsEurope Polska, branża tworzyw sztucznych w Polsce wykazała odporność na pandemię – utrzymane zostały miejsca pracy, wzrosło zapotrzebowanie na tworzywa, szacowane na 3,7 mln ton w 2020 roku. Dostępne dane na temat aktywności branży w roku 2021 wskazują na kontynuację rozpoczętego w IV kw. 2020 dynamicznego wzrostu. Pomimo kłopotów z dostępnością tworzyw, co jest odbiciem sytuacji globalnej, sektor produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych wykazuje wyraźne wzrosty produkcji sprzedanej w odniesieniu do okresu sprzed pandemii. Pozwala to sądzić, że rok 2021 okaże się dla branży tworzyw sztucznych w Polsce nie gorszy niż rok ubiegły. Pełny raport jest już dostępny na stronie PlasticsEurope Polska.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zorganizował bezpłatną konferencję, podczas której eksperci skupili się na tworzywach sztucznych i innowacjach służących zamknięciu obiegu surowców.

Otwierając spotkanie dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH, prezes Klastera Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podkreśliła, że przed przedsiębiorcami i samorządami stoi wiele wyzwań, wiązanych z gospodarowaniem odpadami i gospodarką w obiegu zamkniętym. Prezes jednocześnie wskazała, że wciąż brak jest odpowiedniego podziału kompetencji oraz wiedzy, czym jest gospodarka w obiegu zamkniętym.

– Gospodarka w obiegu zamkniętym jest jednym ze składowych Zielonego Ładu. Rozwiązania, które proponuje Komisja Europejska są rozwiązaniami typu WIN-WIN – mówi prezes Klastera Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Szukano więc rozwiązań ekonomicznie opłacalnych, które jednocześnie będą zmniejszać tzw. zasobochłonność.  – Ponad 50% wpływu na zmianę klimatu związanego ze zużyciem surowców przypada na węgiel, ropę, cement, surowce chemiczne, rudy żelaza i stali, mleko oraz hodowla zwierząt – mów dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH – Ponad 70% tego wpływu to konsumpcja żywności, ogrzewanie i transport prywatny.

Zielony Ład w GOZ zakłada tworzenie modeli biznesowych, gdzie powiązanie twórcy odpadów i recyklera będzie mocne i zamknie się obieg. Symbioza gospodarcza oparta na współpracy jest bardzo ważnym aspektem. Tworzywa sztuczne są przez KE traktowane priorytetowo.

Drugiego dnia Targów Plastech–INFO zorganizowało seminarium techniczne „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych jako siła napędowa dla rozwoju przemysłu”. Seminarium poświęcone było potrzebom promocji i zwiększenia wiedzy o branży.

Przy okazji tegorocznych Targów, organizatorzy przygotowali, we współpracy z kwartalnikiem TWORZYWA, czasopismo GAZETA PLASTPOL. W magazynie znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia oraz artykuły poświęcone branży tworzyw sztucznych i gumy. Wirtualna wersja periodyku dostępna jest na stronie internetowej wydarzenia targowego.

Wśród wystawców pojawią się reprezentanci takich krajów jak: Austria, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malezja, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina czy Węgry.

Więcej informacji na: www.plastpol.com oraz na Profilu Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/plastpolfair

Na kolejną edycję PLASTPOL-u zapraszamy od 24 do 27 maja 2022 r.