Prognozowanie popytu w zarządzaniu łańcuchem dostaw

W dniu 25 czerwca 2009 r. w siedzibie SAS Institute w Warszawie odbyło się pierwsze seminarium z cyklu „Zarządzanie łańcuchem dostaw”. Tematem seminarium było „Prognozowanie popytu w zarządzaniu łańcuchem dostaw”.  W roli prelegentów wystąpili: dr Grzegorz Rawicz-Mańkowski (dyrektor marketingu w SAS Institute), Ewa Owczarz (dyrektor ds. zarządzania portfelem sprzedaży w RWE Polska), Michał Pawlak (konsultant w CFT Europe) i Tomasz Rudny (starszy konsultant w SAS Institute).

Uczestników seminarium powitał Sławomir Zieliński (dyrektor sektora publicznego i przemysłowego w SAS Institute). Część merytoryczną rozpoczął  Grzegorz Rawicz-Mańkowski wykładem na temat znaczenia i roli prognozowania w czasach niestabilnej gospodarki. Omówiono w nim m.in. współczesne trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Szczególnym zainteresowaniem obecnych cieszyło się omówienie wyników badań przeprowadzonych przez SAS Institute w USA wspólnie z Purdue University. Badanie to dotyczyło jakości prognozowania w różnych branżach przemysłu i oceny jego znaczenia przez samych menedżerów.

W drugiej prezentacji Michał Pawlak przedstawił na przykładach, jakie wymierne korzyści przynosi stosowanie prognoz popytu. W kolejnych prostych demonstracjach uczestnicy mogli zobaczyć wyliczenia na konkretnych liczbach ukazujące, jak można zmniejszyć stany magazynowe i zapewnić lepszą logistykę.

W kolejnej prezentacji Ewa Owczarz w przystępny i zajmujący sposób przybliżyła specyfikę rynku energii elektrycznej. Wyjaśniła, jakich specjalnych środków wymaga działalność na rynku energii elektrycznej – dobra, którego nie można magazynować. W branży tej dokładne prognozowanie popytu jest szczególnie istotne, ponieważ z uwagi na uwarunkowania rynku bilansującego, odchylenia prognoz od faktycznej realizacji zarówno na plus, jak i na minus są bardzo kosztowne.

Następnie Tomasz Rudny omówił zebrane z doświadczeń i wdrożeń SAS Institute oczekiwania użytkowników wobec systemów informatycznych wspierających prognozowanie popytu. Coraz bardziej widocznym trendem staje się zwrot ku prognozowaniu wspólnemu (ang. Collaborative forecasting), więc systemy informatyczne muszą wspierać obsługę procesu uzgadniania i korygowania prognoz w skomplikowanych hierarchiach.

Po przerwie uczestnicy seminarium wzięli udział w ciekawej dyskusji, podczas której poruszono m.in. tematy zaawansowania i dojrzałości polskiego rynku, przyszłości rozwoju zagadnień prognozowania popytu w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz uwarunkowań i wyzwań odnośnie wdrażania procesów prognozowania.

Na koniec seminarium Michał Pawlak przedstawił krótko wdrożenie, które pozwoliło firmie z branży FMCG zredukować obciążenie magazynu centralnego i związane z tym koszty o prawie 50%.

SAS Institute planuje organizację kolejnych spotkań z cyklu „Zarządzanie łańcuchem dostaw”. Najbliższe seminarium odbędzie się na  jesieni.

www.sas.com/poland