Projekt Fiat Powertrain Technologies Poland zatwierdzony przez Komisję Europejską

  Komisja Europejska przyznała spółce Fiat Powertrain Technologies Poland dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki nowej inwestycji o wartości ponad 1 114 mln zł w regionie śląskim powstanie 400 nowych miejsc pracy.

  Dofinansowania udzielono w ramach działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), na lata 2007-2013. Projekt spółki Fiat Powertrain Technologies Poland pn. „Budowa linii produkcyjnej nowatorskiego małego silnika benzynowego” realizowany jest w Bielsku-Białej. Przyznane wsparcie wynosi ok. 100 mln zł.

  Celem planowanego przez Fiat Powertrain Technologies Poland projektu inwestycyjnego jest uruchomienie produkcji nowoczesnego silnika spalinowego o pojemności około 900 ccm (Small Gasoline Engine – SGE) w istniejącym zakładzie w Bielsku-Białej. Uruchomienie produkcji możliwe jest dzięki zakrojonej na szeroką skale inwestycji w środki trwałe, umożliwiającej wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych opracowanych przez służby badawczo-rozwojowe grupy Fiat.

  W ramach planowanej inwestycji zastosowane zostaną najnowsze rozwiązania w zakresie technologii produkcji. Fabryka Fiat Powertrain Technologies Poland będzie jedyną tego typu wytwarzającą dwucylindrowe silniki benzynowe o pojemności około 900 ccm w grupie Fiat w Europie.

  Realizacja inwestycji ma przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez m.in. nową jednostkę benzynową umożliwiającą osiągnięcie znacznej redukcji emisji CO2 w stosunku do wcześniejszych silników z zapłonem iskrowym.

  źródło: Ministerstwo Gospodarki