NSK wdraża Program Wartości Dodanej

  Firma NSK wdrożyła Program Wartości Dodanej pomagający zidentyfikować i wpłynąć na potencjalną zyskowność przedsiębiorstw przemysłowych.

  Jego funkcjonowanie pozwoli również na poprawę efektywności, zmniejszenie ilości awarii, a tym samym na poprawę rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

  Program Wartości Dodanej powstał dzięki ścisłej współpracy NSK z klientami z pogranicza wszystkich gałęzi przemysłu.

  Wiedza zaczerpnięta ze wspólnie zrealizowanych projektów, pozwoliła firmie na zrozumienie środowisk, w których wykorzystuje się łożyska oraz produkty liniowe. W ramach programu, zespół inżynierów firmy NSK dokonuje kompleksowych przeglądów w zakresie wszystkich operacji firmowych.

  Bada działanie systemów, smarowanie, a nawet jakość przeprowadzanych wśród pracowników szkoleń. Analiza tych danych pozwala na osiągnięcie i przekazanie klientowi wiedzy na temat tego, jak badać i dbać o łożyska, jak rozpoznać przyczyny awarii oraz jak prawidłowo posługiwać się łożyskiem, co paradoksalnie jest jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnego zużycia łożyska.

  NSK pomogła już ponad stu klientom osiągnąć wyższe wskaźniki wydajności i co roku zaoszczędzić tysiące euro. Aby wskazać, jak ważne mogą być takie rezerwy, NSK rozpoczęła obliczanie kosztów za pomocą zbudowanej przez siebie aplikacji Kalkulator Oszczędności.

  Wszyscy inżynierowie sprzedaży firmy NSK zostali przeszkoleni w obsłudze aplikacji i są w stanie służyć klientom pomocą w zakresie generowania kalkulacji oszczędności kosztów.

  Aplikacja Solutions jest drugim narzędziem stworzonym w ramach Programu Wartości Dodanej. Została zaprojektowana w celu wspierania klientów w identyfikowaniu przyczyny ewentualnie zaistniałych problemów i szybkiego dostarczania stosownych instrukcji naprawy.

  Inżynierowie opracowali produkt na bazie przykładów z różnych branż, w tym z górnictwa, przemysłu wydobywczego i motoryzacyjnego.

  Poprzez osiąganie oszczędności w aktywach, takich jak urządzenia i maszyny oraz poprawę wiedzy personelu technicznego, obydwie aplikacje pozwalają na podnoszenie wydajności i rentowności we wszystkich sektorach przemysłu, w których wykorzystuje się łożyska.