Projektowanie nieliniowych układów sterowania

Unikatowa, pierwsza w Polsce książka opisująca praktyczne aspekty metody „kroków wstecz”, wykorzystywanej w nowoczesnych układach sterowania – napisana zarówno dla projektantów układów automatyki i sterowania, jak i studentów kierunków technicznych.

To unikatowa na polskim rynku wydawniczym publikacja traktująca o skutecznych metodach projektowania nieliniowych układów sterowania, które mogą być stosowane w automatyce przemysłowej, robotyce, sterowaniu ruchem i w wielu innych obszarach automatyki.

Początkowe rozdziały zawierają starannie zebrany i skondensowany materiał z zakresu stabilności układów nieliniowych, który mieści się w standardzie kształcenia na studiach II stopnia kierunków typu Automatyka i Robotyka. Kolejne rozdziały prezentują metody projektowania, które mogą być z powodzeniem przyswojone przez studentów wyższych lat, a stosowane i twórczo rozwijane przez doktorantów, naukowców i projektantów układów sterowania.

Wybrane metody sterowania nieliniowego są omówione w wyczerpujący, monograficzny sposób, a część rozdziałów zawiera wyniki całkowicie oryginalne i nigdy niepublikowane. Szczególny nacisk położono na aspekty praktycznego zastosowania proponowanych metod sterowania nieliniowego.

Adresatami książki są studenci studiów drugiego stopnia kierunku automatyka i robotyka oraz kierunków pokrewnych jak mechatronika, dyplomanci oraz doktoranci zajmujący się zagadnieniami sterowania nieliniowego, a także inżynierowie i projektanci układów sterowania, którzy coraz częściej dostrzegają szansę uzyskania przewagi konkurencyjnej swoich firm i zespołów, dzięki zastosowaniu metod sterowania nieliniowego. Książka może być także interesująca dla słuchaczy studiów doktoranckich i badaczy związanych z matematyką stosowaną oraz  z ekonomią, w której zaniedbywane wcześniej modele nieliniowe w ostatniej dekadzie zaczęły cieszyć się rosnącą popularnością.

W publikacji opisane są m.in. takie zagadnienia jak:

 • stabilność układów nieliniowych,
 • zalgorytmizowane stosowanie metody Lapunowa do projektowania układów sterowania,
 • praktyczne aspekty i przykłady wykorzystania i zastosowania algorytmu „kroków wstecz”,
 • barierowe funkcje Lapunowa
 • przykłady implementacji w rzeczywistych układach sterowania.

Tę książkę kierujemy do szerokiego grona odbiorców: zarówno do studentów politechnik i innych uczelni z kierunkami typu: Automatyka i robotyka, Mechatronika, Informatyka przemysłowa, Matematyka, ale również do praktyków – inżynierów automatyków, projektantów układów automatyki, mechatroników, służb utrzymania ruchu (SUR) i wielu innych.

Informacja o autorze/ redaktorze:

prof. ndzw dr hab. inż. Jacek Kabziński 

profesor Politechniki Łódzkiej

kierownik Zakładu Teorii Sterowania Instytutu Automatyki PŁ

 • specjalizuje się w teorii sterowania i jej aplikacjach do sterowania
  układów elektromaszynowych
 • IEEE Senior Member, przez dwie kadencje przewodniczący, a obecnie v-ce przewodniczący  polskiego oddziału Control Systems Society IEEE
 • jego prace mają wymiar praktyczny – jego prace z zakresu sterowania odpornego, adaptacyjnego i sztucznej inteligencji znajdują zastosowanie w układach automatyki przemysłowej, zwłaszcza w automatyce napędu elektrycznego; uznany specjalista w zakresie mikroprocesorowego sterowania układów z bezszczotkowymi silnikami o magnesach trwałych.

dr inż. Przemysław Mosiołek

adiunkt na Politechniki Łódzkiej w Instytucie Automatyki

Zakład Teorii Sterowania

 • jego zainteresowania koncentrują się na nieliniowej teorii sterowania, w szczególności na metodach bazujących na bezpośredniej metodzie Lapunowa i jej wykorzystaniu w układach sterowania adaptacyjnego
 • opracowane przez niego algorytmy były z powodzeniem implementowane w układach mikroprocesorowych
 • w proponowanych rozwiązaniach stara się łączyć różne techniki nieliniowej teorii sterowania w celu zwiększeniach ich odporności na zakłócenia i niepewność parametryczną