PROTECH’06 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRODUKCJI I TECHNOLOGII

  Na tegorocznych targach PROTECH swoje produkty zaprezentowało 61 wystawców na powierzchni 2 tys. m 2 . Liczb ę gości, którzy odwiedzili targi, szacuje się na 1500 osób. W seminariach wzi ęło udział ponad 350 osób. W porównaniu z pierwszymi targami w ubiegłym roku powierzchnia wystawiennicza powiększyła się czterokrotnie, a liczba wystawców aż dwukrotnie. Liczba osób bior ących udział w seminariach również wzrosła.

  Pomysłodawca i organizator targów, założyciel wydawnictwa Trade Media International Michael J. Majchrzak, powiedział: – PROTECH swoim zasięgiem obejmuje wszystkie aspekty produkcji – od zaprojektowania produktów i systemów, poprzez zarządzanie cyklem życia produktu, systemy IT oraz zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw, po utrzymanie ruchu. PROTECH dąży do ekspozycji jak najlepszych pomysłów i praktyk w produkcji, dlatego też targi te są adresowane do wiodących firm przemysłowych, które zaprezentowały się podczas naszej imprezy.

  Jak twierdzą organizatorzy najlepszych imprez targowych, targi udają się wtedy, kiedy jest na nich odpowiedni nastrój, co wywołuje burzę mózgów, stwarza atmosferę wymiany idei, atmosferę, w której powstają interesujące pomysły. Wbrew pozorom ma to duże znaczenie dla marketingu. Pracownicy tego działu starają się wywołać jak największe zainteresowanie wśród swoich ewentualnych klientów. Udaje im się to wtedy, kiedy przekonają klientów, iż prezentowany przez nich produkt jest innowacyjny, a więc pozwoli uzyskać przewagę nad konkurencją. W działaniach kompetentnych marketingowców liczy się więc z jednej strony budowanie odpowiedniego nastroju – rozumianego jako twórcza atmosfera – a z drugiej poparcie tej twórczej atmosfery fachową, głęboką wiedzą. Najlepiej, kiedy ta wiedza jest maksymalnie obiektywna, kiedy w sposób kompetentny i uczciwy można porównać wady i zalety innowacyjnych produktów. Warto umożliwić takie porównania uczestnikom targów w różnych branżach. Zdaje si ę, że jest to najlepszy przepis na imprezy targowe, wielokrotnie zresztą sprawdzony. I właśnie takie są założenia organizacyjne targów PROTECH. Maj ą one dodatkowo jeszcze jedną zaletę: s ą swojego rodzaju podsumowaniem całorocznej działalności wydawniczej firmy Trade Media International. Wystawcy, prelegenci, uczestnicy seminariów oraz odwiedzający stoiska przez cały rok najczęściej spotykali się na łamach czasopism wydawanych przez TMI. Na imprezie, w kuluarach, na stoiskach dochodziło do spotkań osób, które nierzadko wcześniej znały się dzięki różnym formom działalności wydawniczej: czytelnicy z autorami artykułów, z autorami prezentacji produktów i z pracownikami opisywanych firm. Ten kontekst redaktorsko- wydawniczy pomagał budować atmosferę seminariów i wręcz podyktował tematykę wielu prelekcji. Dyskusje zaczynały się w kuluarach, w przerwach między seminariami – przerwach na kawę. Po wielogodzinnych prezentacjach dyskusje przenosiły się na stoiska, nawiązywano interesujące kontakty. Tak działo się w dwóch pierwszych dniach imprezy – seminaria trwały dwa dni. Atmosfera z prelekcji przeniosła się do hali targowej. Trzeci dzie ń był spokojniejszy, co dało czas na przemyślenia, na ponowne, spokojne odwiedzenie stoisk oraz rozmowy kuluarowe.

  Tytuł Fabryka Roku czasopisma Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych otrzymała firma TRW Polska sp. z o.o. – produkuj ąca samochodowe systemy bezpieczeństwa. Dyplom odebrał Krzysztof Szwedkowicz, dyrektor zakładu pasów bezpieczeństwa i członek zarządu, podczas gali towarzyszącej Międzynarodowym Targom Produkcji i Technologii PROTECH’06. Konkurs Fabryka Roku zorganizowany był po raz pierwszy i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród firm produkcyjnych. Jest to jedyny w Polsce plebiscyt, w którym nagradzany jest zakład przemysłowy, który efektywnie zarządza działem utrzymania ruchu w celu zapewnienia najwyższej zdolności produkcyjnej. Konkurs ten ma wieloletnią tradycję w Stanach Zjednoczonych, wszystkie większe zakłady produkcyjne biorą w nim udział, a jego zwycięzcy szczycą się otrzymaną nagrodą i postrzegani są jako godni zaufania partnerzy.

    

  Tytułem Konstruktor Roku 2006, przyznawanym przez redakcję miesięcznika Design News, uhonorowany został inż. Ryszard Arendzikowski, za projekt systemu kontroli lotu dla samolotów bezzałogowych FCS-1. Wyróżnienie otrzymał zespół odpowiedzialny za opracowanie zwałowarki ZGOT–15400.120, a także inż. Witold Stelmach kierujący zespołem odpowiedzialnym za opracowanie nowej serii tokarek sterowanych numerycznie AVIAturn.

  Praca, wynagrodzenia to zagadnienie, które rok temu najbardziej interesowało osoby biorące udział w targach. Organizatorzy wyciągnęli z tego wnioski. W tym roku odbyły się Dni Kariery dla Inżynierów. Przez 3 dni agencja doradztwa personalnego „Bank Danych o Inżynierach” prowadzi ła szkolenia dotyczące zarówno wszystkich aspektów poszukiwania pracy, jak i samej rozmowy kwalifikacyjnej.

  PROTECH’06 można uznać za sukces – po prostu przez wiele osób został uznany za pożyteczną oraz interesującą imprezę. Formuła – połączenie działalności wydawniczej z seminariami i targami – okazała się oryginalna i skuteczna. Kolejny, trzeci PROTECH, odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 21–22 listopada 2007.

  Stanisław Szałapak