Technicon

    W dniach 24-26 października w Gdańsku odbyły się targi TECHNICON 2006 (dawniej Napędy, Sterowanie oraz Elektroinstalacje). Typowo technicznej imprezie o charakterze wystawowo-seminaryjnym udzieliły wsparcia:

    Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Korporacja Napędów i Sterowań Pneumatycznych i Hydraulicznych, Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze” oraz Agencja Rozwoju Pomorza. Targom towarzyszyły seminaria z których istotnymi z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji instalacji elektroenergetycznych były „Parametry jakościowe energii elektrycznej w instalacjach niskiego i średniego napięcia” zorganizowane przez SEP oddział Gdański oraz prezentacja Urzędu Dozoru Technicznego dotycząca oceny zgodności urządzeń automatyki. W czasie pierwszego z seminariów zaprezentowano kilka referatów związanych z parametrami jakościowymi energii elektrycznej w zakładach przemysłowych. Poruszono także problematykę zespolonych regulatorów przepływu mocy (UPQC) w systemie elektroenergetycznym średniego napięcia. Konsekwentne zastosowania Dyrektyw Unii Europejskiej, wymagań Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego dla instalacji i urządzeń elektrycznych w budownictwie wymaga nie tylko wiedzy z zakresu przepisów prawnych ale również doświadczenia zaczerpniętego z prac badawczych i projektowych o czym mogli się przekonać uczestnicy seminarium.

    Marek Olesz