Przekonują do inteligentnych sieci energetycznych

  Wdrożenie inteligentnych sieci energetycznych (ISE) kojarzy się przede wszystkim z wymianą tradycyjnych liczników energii na liczniki zdalnego odczytu. Tymczasem rozwój Smart Grids i technologii inteligentnego opomiarowania oznacza duże zmiany w całym systemie elektroenergetycznym oraz korzyści dla polskiej gospodarki – przekonują organizatorzy kampanii „ISE – dla domu, środowiska i gospodarki”.

  Jednym z efektywniejszych sposobów unowocześnienia polskiego systemu elektroenergetycznego jest wdrożenie inteligentnych sieci energetycznych (ISE), opartych na technologii inteligentnego opomiarowania (AMI). Polska zobowiązała się do wyposażenia do 2020 roku co najmniej 80 proc. konsumentów energii w liczniki zdalnego odczytu, które są jednym z elementów sieci inteligentnej. Instalacja takich liczników oznacza dla konsumentów energii wiele korzystnych dla nich zmian, m.in. możliwość śledzenia zużycia prądu i otrzymywania rachunków za rzeczywiste, a nie prognozowane zużycie.

  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), będące głównym organizatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej „ISE – dla domu, środowiska i gospodarki”, przekonuje jednak, że na wdrożeniu inteligentnych sieci skorzystają nie tylko odbiorcy energii, lecz także cała polska gospodarka. Nowoczesne technologie teleinformatyczne, które wraz z licznikami zdalnego odczytu tworzą sieć inteligentną, oferują możliwości, które nie są dostępne w tradycyjnej sieci elektroenergetycznej.

  Dzięki technologii inteligentnego opomiarowania wiele procesów może odbywać się w sposób automatyczny. Ułatwia to na przykład zlokalizowanie awarii w sieci i usprawnia zarządzenie systemem elektroenergetycznym. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) może lepiej monitorować proces bilansowania energii na danym obszarze. To z kolei daje możliwość efektywniejszych inwestycji w sieci dystrybucyjne i rozwijania ich tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Pozwala też na wyrównanie zapotrzebowania na energię w ciągu doby i uniknięcie problemów związanych z niepotrzebnym nagrzewaniem się sieci energetycznych, które prowadzi do wielu awarii.

  – To jednak nie koniec zmian, dzięki którym na ISE skorzysta cała gospodarka. – Instytucje życia publicznego i urzędy związane z gospodarką zyskają precyzyjne informacje na temat ciągłości dostaw energii, bezpieczeństwa energetycznego, udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji, kosztów nielegalnego poboru energii, dokładnego udziału podatków, akcyzy i systemów wsparcia w koszcie energii. Takie informacje pozwolą na tworzenie lepszych zasad rynku energii, zmniejszenie kosztów rynku mocy i marginesów bezpieczeństwa, a w konsekwencji na uniknięcie nadmiernego obciążenia gospodarki kosztami – mówi Robert Stelmaszczyk, prezes PTPiREE.

  Wdrożenie ISE to także duży krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Inteligentna sieć umożliwia bowiem podłączenie do systemu elektroenergetycznego małych jednostek wytwórczych energii – tak zwanych mikroinstalacji, np. małych farm wiatrowych czy zestawów fotowoltaicznych. Podłączenie takich jednostek w znaczący sposób wpłynie to na zwiększenie stabilności całego systemu elektroenergetycznego, który przestanie być zależny jedynie od kilku dużych jednostek wytwórczych energii.