Wzrost zainteresowania rozwiązaniami klasy APS

    Systemy APS to wciąż „młode” rozwiązania, wzbogacające możliwości klasycznych aplikacji ERP. Obserwujemy spore zainteresowanie firm produkcyjnych, które traktują rozwiązania klasy APS jako element budowania przewagi konkurencyjnej, w postaci lepszego reagowania na zmiany popytu czy obniżenia kosztów procesów wytwórczych. Systemy tego typu należy rozpatrywać jako inwestycję mierzoną konkretnymi korzyściami biznesowymi. Zatem najbliższe lata zapowiadają ogromny wzrost zainteresowania rozwiązaniami klasy APS.

    Główny atut APS wynika z osiągnięcia dużej elastyczności procesów produkcyjnych i dostosowania do faktycznego zapotrzebowania rynku od strony handlowej. Dzięki aktualnej, rzetelnej i szczegółowej informacji zyskujemy możliwość szybkiego przełożenia zmian popytu na obszar produkcji i zakupów, przy jednoczesnej optymalizacji ponoszonych kosztów.

    Praktyka pokazuje, że przy realizacji projektów APS nie można mówić o standardzie typu out-of-the-box. Efekty przynosi całkowicie zindywidualizowane podejście dostosowane do konkretnych oczekiwań klientów. Każda firma może mieć różne wymagania w stosunku do narzędzi klasy APS, np. obniżenie kosztów, poprawienie współczynnika OEE, zapewnienie płynności produkcji, ograniczenie wartości produkcji w toku. Oznacza to, że odpowiednie algorytmy optymalizacyjne wyrażające cele, które chcemy osiągnąć przy wdrożeniu rozwiązań APS, powinny być definiowalne w sposób elastyczny. Budowanie modelu i wdrożenie systemu powinno być szybkie i sprawne. W wielu branżach obserwujemy bowiem dużą dynamikę zmian, na które powinniśmy również szybko odpowiadać ewentualną przebudową modelu działania aplikacji APS.

    Autor: Przemysław Boniecki, Business Development Manager, DSR