Przemysł metali nieżelaznych dostanie 65 mln zł na badania i rozwój

    W ramach programu CuBR, wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź, na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych zostanie przeznaczone 65 mln zł – partnerzy wyłożyli po 32,5 mln zł.

    – Przemysł metali nieżelaznych jest potencjalnie jednym z fundamentalnych sektorów polskiej gospodarki. Chcemy skutecznie rywalizować z innymi krajami, ale dla zdobycia przewagi konkurencyjnej potrzebna jest inwestycja w nowoczesne technologie. CuBR to program, w którym z inicjatywą prowadzenia prac nad takimi technologiami wychodzi KGHM. Daje to ogromne szanse na wdrożenie nowych technologii, które powstaną w trakcie jego realizacji – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

    Łączna kwota na badania to 200 mln zł – NCBR i KGHM przeznaczyli na CuBR po 100 mln zł.

    – KGHM przez ponad pół wieku swojej historii zawsze blisko współpracował ze światem nauki. Rozwiązywaliśmy istotne dla naszego przemysłu problemy z konkretnymi uczelniami. Teraz, wspólnie z NCBR adresujemy interesujące nas tematy do szerokiego grona naukowców i badaczy specjalizujących się w problematyce metali nieżelaznych. Liczymy na to, że efekty będą jeszcze lepsze, a wdrożenia szybsze – mówi Herbert Wirth, prezes spółki.

    W trwającym naborze można składać wnioski w ramach czterech obszarów tematycznych: górnictwo i geologia, przeróbka (mineral processing), metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały, a także ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie.