Przemysł obrabiarkowy najważniejszy…

  Zaproszenie na Hannover EMO – 14-21 września 2005 r.

  EMO Światowe Targi Techniki Produkcji (Exposition Mondiale de la Machine-Outil) są to największe i najbardziej znaczące targi dotyczące obróbki metali – powiedział Helmut von Monschaw, dyrektor generalny Niemieckiego Zrzeszenia Producentów Obrabiarek — (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken — VDW) — współorganizatora EMO 9 czerwca br. na konferencji prasowej, zorganizowanej przez przedstawicielstwo w Polsce Deutsche Messe AG, Hannover w Warszawie, w hotelu SHERATON.

  — Przemysł obrabiarkowy nie zna produktu, który bezpośrednio lub pośrednio mógłby istnieć bez obrabiarki — tłumaczył von Monschaw. — Dotyczy to guzika, ale również samolotu i telefonu komórkowego. Przemysł ten jest więc najważniejszy na świecie. 

  — Wszyscy specjaliści, którzy mają cokolwiek do powiedzenia w branży obróbki metali, przyjadą z całego świata, by spotkać się we wrześniu na EMO — przekonywał dyrektor von Monschaw.

  Według najnowszych danych z maja do udziału w tegorocznych EMO Hannover zgłosiło się 1 930 wystawców z 38 krajów: 60% to firmy zagraniczne; najliczniejsze ekipy zagraniczne przybędą z Włoch, Szwajcarii, Tajwanu Hiszpanii i Japonii. Z Polski zgłosiło się do 9 czerwca br. 7 firm. Zamówiona powierzchnia wystawiennicza wynosi 160 tys. m2. 

  W ramach EMO odbędzie się sympozjum pt. „Nowe obrabiarki dla produkcji jutra” a przez cały czas trwania targów EMO funkcjonować będzie w hali nr 16 stoisko informacyjne dla uczniów szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i technicznych — które ma inspirować młodzież do zawodów technicznych. 

  Zainteresowani Targami EMO mogą dowiedzieć się więcej: Ewa Samkowska — przedstawiciel w Polsce Deutsche Messe, AG Hannover — Warszawa, tel. (22) 866-75-12, www.hf-poland.com, e-mail: info@hf-poland.com.