Przenośny przyrząd pomiarowy testo 635 do pomiaru wilgotności w sprężonym powietrzu

Jakość sprężonego powietrza zależy w głównej mierze od zawartej w nim wody. Jej bardzo niski poziom określany jest mianem wilgotności śladowej lub temperaturą ciśnieniowego punktu rosy. W wielu gałęziach przemysłu wykorzystujących sprężone powietrze, istotne jest, aby  został utrzymany odpowiedni poziom zawartej w nim wody w celu zapewnienia jakości produktu lub bezpieczeństwa procesu. 

Miernik testo 635 wraz z sondą do pomiaru ciśnieniowego punktu rosy jest idealnym rozwiązaniem do kontroli i monitoringu jakości powietrza w zakresie do -600C tpd.

Pomiar jest realizowany za pomocą specjalnie skonstruowanej sondy, wyposażonej w komorę pomiarową, którą możemy podłączyć do instalacji sprężonego powietrza za pomocą szybkozłącza. Nie powoduje to konieczności zatrzymywania pracy instalacji z powodu montażu urządzenia pomiarowego. Dodatkowo w komorze pomiarowej znajduje się zawór, który zapewnia stały przepływ powietrza przez sensor wilgotności, co gwarantuje szybkie i dokładne wyniki pomiaru. Sensor jest odporny na ewentualną kondensację wody na jego powierzchni, co zapewnia bezproblemową i bezpieczną pracę.

Dodatkowe akcesoria umożliwiają pracę układu pomiarowego również w niestandardowych aplikacjach takich jak:

  • pomiar ciśnieniowego punktu rosy, gdzie temperatura badanego medium przekracza +500C – należy tutaj użyć dodatkowo wężownicy, która wychłodzi badane powietrze
  • w celu zapewnienia maksymalnej mobilności układu można wykorzystać dodatkowe węże teflonowe montowane pomiędzy instalacją a komorą pomiarową

Urządzenie testo 635 wyposażone jest w pamięć wewnętrzną z funkcją rejestratora oraz posiada możliwość podłączenia do komputera PC  za pomocą przewodu USB. Dlatego też w przypadku, gdy dokumentacja z pomiarów jest niezbędna, testo 635 sprosta tym oczekiwaniom. Obsługa zapisanych danych następuje w oprogramowaniu Comsoft Professional, które dostarczane jest w standardzie z urządzeniem.

Więcej informacji