Przesłanie Leonarda da Vinci. Konferencja IP System Control

  W Szczawnie Zdrój (Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK) odbyła się, zorganizowana przez firmę IP System Control, konferencja pt. „Wyprzedzając oczekiwania. Profilaktyka zdrowia technicznego oraz optymalizacja procesów produkcji i zarządzania parkiem maszyn”. Była ona skierowana głównie do firm mających swoje zakłady produkcyjne w WSSE i miała na celu przedstawienie szerszego spojrzenia na problematykę zarządzania procesami produkcji i serwisu przemysłowego.

  – Dążymy do doskonałości – powiedział prezes IP System Control Piotr Suprynowicz. – Przekonujemy się, iż może nam pomóc w tym dorobek Leonarda. Podobnie jak on staramy się wyprzedzać współczesność. Leonardo da Vinci uświadomił nam, w jaki sposób organizm może wyglądać i funkcjonować. Wyciągamy z tego wnioski i tak programujemy działania organizmu, jakim jest firma, by ten organizm funkcjonował harmonijnie. Uczymy się wyprzedzać nieoczekiwane sytuacje.

  „Mądrość jest córką doświadczenia”. Rola doradztwa technicznego w planowanych projektach inwestycyjnych” – to tytuł referatu, który wygłosił prezes Suprynowicz. – Zdecydowanie lepiej zapobiegać niż leczyć: co do tego nie trzeba przekonywać. Zajmujemy się projektami automatyki dla wielu branż. Wykonaliśmy wiele projektów „pod klucz”. Już na etapie projektowania zajmujemy się profilaktyką – co później w eksploatacji przynosi duże oszczędności – stwierdził Piotr Suprynowicz.

  Krzysztof Biliński, kierownik działu obsługi inwestycji, w wystąpieniu pt. „Prostota jest szczytem wyrafinowania – Rozwiązania z zakresu IT, dokumentacja AKiP oraz magazynu części zamiennych” przedstawił proste, aczkolwiek często pomijane rozwiązania w zakładach produkcyjnych.

  – Diagnostyka człowieka to dorobek kilku tysięcy lat, a maszyn tylko 60 – stwierdził dr inż. Ryszard Nowicki, prezes zarządu Bently Nevada Polska sp. z o.o. w swoim referacie pt. „Natura nie łamie swych praw – Od prewencyjnej do predykcyjnej strategii utrzymania ruchu”.

  „Życie dobrze użyte jest długie – Profilaktyczna diagnostyka parku maszynowego” – to temat prelekcji Jakuba Pokorskiego (szef działu serwisu IP System Control), w której to przekonywa ł słuchaczy o tym, że „lepiej zapobiegać, niż leczyć”.

  – Postanowiliśmy skupić się na haśle „wyprzedzając oczekiwania” – poinformowała Agnieszka Karaśkiewicz z IP System Control. – Na tej podstawie konwencję konferencji oparliśmy na motywie człowieka witruwiańskiego – rysunek upowszechniony przez Leonarda da Vinci około roku 1490, który przedstawia figurę nagiego mężczyzny w dwóch nałożonych na siebie pozycjach, wpisaną w okrąg i kwadrat.

  – Tak jak Leonardo wyprzedzał swą epokę, tak i my staramy się wyprzedzać oczekiwania naszych obecnych i potencjalnych klientów. Człowiek witruwiański obrazuje doskonałe proporcje w ludzkim ciele, na tej podstawie ukazujemy zachowanie proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami naszej oferty – dodaje Adam Rogatka z IP System Control.

  Stanisław Szałapak