Sabur – „Przedsiębiorstwo Fair Play”

     Sabur już po raz szósty został nagrodzony certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2006 i jednocze śnie otrzymał Brązowy Laur dla Przedsi ębiorstwa Fair Play. Program „Przedsi ębiorstwo Fair Play” jest przedsięwzięciem stworzonym dla firm, które hołdując zasadom szeroko pojętej etyki, nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Oceniane są wszelkie aspekty biznesowej aktywności firmy, sposób i styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, a nie tylko jej wyniki ekonomiczne czy jakość produktów.

    W trakcie dziewięciu przeprowadzonych do tej pory edycji przyznanych zostało 4016 certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Dotychczasowi laureaci programu to rozwijające się firmy, które udowodniły, że w swoich działaniach kierują się uczciwością, rzetelnością i lojalnością, potrafią usatysfakcjonować wymagających klientów oraz nienagannie wywiązują się ze zobowiązań wobec partnerów, dostawców i skarbu państwa.

    Instytucje, którym przyznany został tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2006, to równie ż firmy, w których pracownicy tworzą zespoły ludzi zaangażowanych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy, to także firmy, które dbają o środowisko naturalne oraz nie zapominają o wspieraniu akcji charytatywnych.

    Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowany jest przez „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Do ścisłej współpracy w ocenie przedsiębiorstw zaangażowane są także władze regionalne, samorządy gospodarcze, urzędy skarbowe, ZUS, PIP i inne.

    www.sabur.com.pl