Przetarg na inżyniera kontraktu w projekcie montażu kolektorów słonecznych w Jaśle

  Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z Jasła (Podkarpackie) w listopadzie ogłosi przetarg na inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował wart 83 mln zł projekt, w ramach którego zamontowane zostaną kolektory słoneczne m.in. na ponad 4 tys. prywatnych domach.

  Jak poinformowała czwartek dyrektor biura ZGDW Maria Lignar podmiot, który zostanie wybrany na inżyniera kontraktu, będzie musiał nie tylko nadzorować całą inwestycję, ale ją również rozliczyć. „Oczywiście my także będziemy czuwać, żeby wszystko przebiegało sprawnie i zgodnie z przepisami” – dodała.

  Na początku 2013 roku powinien zostać ogłoszony przetarg na firmę, która będzie montowała kolektory. Jak zaznaczyła Lignar, przetarg będzie ogłoszony w systemie „projektuj i buduj”.

  Montaż kolektorów powinien się rozpocząć w 2013 r. i będzie trwał do końca 2015 r.

  Każda gmina, która należy do związku, ma wyznaczoną liczbę osób, które mogą uczestniczyć w projekcie. W kolektory słoneczne zostanie też wyposażonych ponad 100 obiektów użyteczności publicznej w gminach zrzeszonych w związku. Np. w Jaśle kolektory mają być zamontowane m.in. na krytej pływalni, hali sportowej, stadionie piłkarskim, budynku Gimnazjum nr 1 oraz Zespole Szkół Miejskich nr 3.

  Głównym celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki zainstalowanym kolektorom zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, w tym m.in. CO2 o ponad 5,5 tys. ton rocznie.

  Całkowity koszt projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” wynosi 83 mln zł, z czego 62 mln zł stanowi dofinansowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. To jeden z największych projektów realizowanych dzięki dotacji ze szwajcarskiego programu.

  Projekt realizowany będzie na terenie 20 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który powstał w 1998 r. Jego głównym zadaniem jest poprawa czystości wody dla całej zlewni rzeki Wisłoki (liczy ponad 4 tys. km kw. i jest zamieszkała przez prawie 612 tys. osób). Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły.